ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัดสิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดสิน-, *ตัดสิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสิน(v) judge, See also: pass judgement on, render a decision, determine, decide, Syn. ลงความเห็น, ชี้ขาด, วินิจฉัย, Example: คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
ตัดสินคดี(v) judge a case, Example: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด, Thai Definition: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ตัดสินโทษ(v) judge, See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, cour, Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ, Example: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดสินก. ลงความเห็นชี้ขาด.
ตัดสินใจก. ตกลงใจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be decided tonight.จะต้องตัดสินใจคืนนี้ The Great Dictator (1940)
- Well, I haven't made up my mind.- ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะ Rebecca (1940)
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ Rebecca (1940)
No, it's not too late. You're not to say that.ไม่ค่ะ มันยังไม่สาย คุณไม่ใช่คนตัดสิน Rebecca (1940)
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่ Rebecca (1940)
- Yes. - To confirm the verdict of suicide.- ใช่ เพื่อยืนยันคำตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
This is somebody's life. We can't decide in five minutes.นี่คือชีวิตของคน เราไม่สามารถตัดสินใจได้ในห้านาที 12 Angry Men (1957)
We can't help that.เราไม่สามารถช่วยว่า เราอยู่ที่นี่ในการตัดสินใจความบริสุทธิ์หรือความผิดของเขา 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดสิน[tatsin] (v) EN: decide ; render a decision  FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ตัดสิน[tatsin] (v) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict  FR: juger ; rendre un verdict
ตัดสินคดี[tatsin khadī] (v, exp) EN: judge a case ; return a verdict
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[tatsin jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: sentence to life imprisonment
ตัดสินชี้ขาด[tatsinchīkhāt] (v) FR: trancher
ตัดสินประหารชีวิต[tatsin prahānchīwit] (v, exp) EN: sentence to death
ตัดสินยกฟ้อง[tatsin yokføng] (v, exp) EN: dismiss an action
ตัดสินลงโทษ[tatsin longthōt] (v, exp) EN: judge
ตัดสินโทษ[tatsin thōt] (v, exp) EN: judge
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudge(vt) ตัดสิน, See also: ตัดสินโทษ, Syn. judge, adjudicate
agree(vt) ตัดสิน
agree(vi) ตัดสิน
arbitrate(vt) ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
adjudicate in(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate in
adjudicate on(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate on
agree on(phrv) ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on
agree upon(phrv) ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on
arbitrate between(phrv) ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง
arbitrate for(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. sue for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt., vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้, พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน, ตุลาการ, คนชี้ขาด, ผู้กำชะตาชีวิต, อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร, การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitral(อาร์'บิเทริล) adj. เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรือการตัดสิน (relating to an arbiter)
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน, การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ, ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ชำระหนี้
adjudge(vt) พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด
arbiter(n) ผู้ตัดสิน, ตุลาการ, ผู้ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด, การตัดสิน, คำตัดสิน
arbitrate(vt) ตัดสิน, ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด, การตัดสิน, อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด, ผู้ตัดสิน
award(vt) ให้รางวัล, ตัดสิน, มอบรางวัล
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
choose(vi, vt) เลือก, คัดเลือก, เลือกสรร, สมัครใจ, ตัดสิน, ตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
awardตัดสินชี้ขาด
hand downตัดสิน เช่น the court handed down the two-year sentence.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下す[くだす, kudasu] TH: ตัดสิน  EN: to deliver

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
entscheidend(adj) เป็นตัวตัดสิน เช่น Das Tor ist entscheidend. การยิงฟุตบอลประตูนี้เป็นตัวตัดสินเกมส์นี้
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว, See also: scheinbar, Syn. vermutlich

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top