ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัดตอน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดตอน-, *ตัดตอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดตอน[V] extract, See also: excerpt, quote, Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน, Example: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย, Thai definition: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดตอนก. แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน เช่น ข้อความนี้ตัดตอนมาจากหนังสือสารานุกรมไทย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We gotta get him to OR now.เราต้องพาเค้าเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้! Saw III (2006)
It could be about excision.คือการฆ่าตัดตอน Deal or No Deal (2008)
We should erase every link.ฆ่าตัดตอนแม่งมันซะ Bangkok Dangerous (2008)
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน Frost/Nixon (2008)
We cut the dealer a pass to get the distributor.เราตัดตอนช่องทางของ ผู้ค้าส่งตัวใหญ่ เพื่อให้ได้ คนขายรายย่อย 137 Sekunden (2009)
I can't have surgery right now.ฉันผ่าตัดตอนนี้ไม่ได้ค่ะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I mean really tell me,because i'm about to go in on a surgery right now that i'm not sure i should be going in on,and i can't think like that,right?ชั้นหมายถึงให้เธอพูดแบบหมายความว่าอย่างงั้นจริงๆ เพราะว่าชั้นกำลังจะเข้าไปผ่าตัดตอนนี้ แล้วชั้นก็ไม่มั่นใจเลย ชั้นไม่ควรจะคิดอย่างนี้ใช่ไหม? Invest in Love (2009)
We must sever all ties with the consultant.เราต้องรีบตัดตอน อย่าให้สาวถึงเราได้ The International (2009)
I know that's not a very kind thing to say, but that's my observation.ตอนนี้ ผมรู้แล้วว่าเป็นเพราะ คุณตัดตอนนั่นเอง Edge of Darkness (2010)
And I know there's a lot of big bucks in this post-traumatic stress thing... but combat's pretty much like anything else:แต่คุณจะต้องทำการตัดตอนข้อตกลงอื่นๆ กับผม คุณต้องบอกทุกอย่างกับผม Edge of Darkness (2010)
Uh, a phone conversation about a cutting-edge weapon coming into the U.S.การสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องตัดตอน การส่งอาวุธมาสหรัฐฯ The Next Seduction (2011)
Drawing and quartering? Hanging?ǧ ҵѴ͹  The Mountain and the Viper (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise   FR: abréger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excerpt[VT] ตัดตอนมา (ข้อความ, ย่อหน้า เป็นต้น), Syn. extract, select
take out[PHRV] ตัดตอนข้อความออกมา, See also: คัดลอกข้อความออกมา, Syn. excerpt, extract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
excerpt(เอค'เซิร์พ) {excerpted,excerpting,excerpts} n. ข้อความที่คัดมาจากที่อื่น,สิ่งที่คัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา. vt. (อิคเซิร์พ') ตัดตอนมา,คัดลอกมา., See also: excerpter n. ดูexcerpt excerptor n. ดูexcerpt excerptible adj. ดูexcerpt excerption n.
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
excerpt(vt) ตัดตอนมา,คัดลอกมา,สกัดมา
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
intercept(vt) ตัดตอน,กีดกั้น,สกัด,ขวาง,ยึด,ยับยั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top