ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะโกนใส่

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะโกนใส่-, *ตะโกนใส่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
He called me an idiot, so I yelled at him.ที่เขาเรียกว่าฉันโง่ดังนั้นฉันตะโกนใส่เขา 12 Angry Men (1957)
Don't yell at me.อย่าตะโกนใส่ผม The Blues Brothers (1980)
You don't have to yell at me. I have nothing to say.อย่าตะโกนใส่ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะพูด Punchline (1988)
He'd yell at the kids for no reason and then he would shake like he was having a seizure.เขาตะโกนใส่ลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล แล้วตัวเขาก็สั่น ยังกับว่าเขาเป็นโรคลมชัก Squeeze (1993)
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท Pulp Fiction (1994)
Joey kept screaming at me, "Do it now. Do it. Do it.โจอี้เอาแต่ตะโกนใส่ฉัน "ทำเดี๋ยวนี้" "ทำสิๆ ทำเดี๋ยวนี้" The One with the Jellyfish (1997)
That's because, sometimes, I just do it through my wall to freak you out.เพราะบางครั้ง\ ฉันแกล้งตะโกนใส่ผนังให้นายตกใจ The One with the Jellyfish (1997)
You are real good shouting at rookies, man.ดีมากเลยนะที่ไปตะโกนใส่เด็กใหม่ Ladder 49 (2004)
I'm sorry I yelled at you.ฉันขอโทษที่ตะโกนใส่นาย. National Treasure (2004)
The Mercedes kept pulling up next to him, screaming, waving a gun.แต่ เมอร์ซีเดส ขับไล่เขา ตะโกนใส่ และโบกปืน Crash (2004)
I had never lived in a world where adults didn't trust me, where they were always yelling at me.ฉันไปเคยอยู่ในโลกที่ผู้ใหญ่ไม่ไว้ใจฉัน ที่ที่พวกเขาตะโกนใส่ฉันตลอดเวลา Mean Girls (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bark at[PHRV] ตะคอกใส่, See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
bawl out[PHRV] ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
roar at[PHRV] ตะโกนใส่, Syn. shout at
roar down[PHRV] ตะโกนใส่, Syn. shout down
shout at[PHRV] ตะโกนใส่, Syn. roar at

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top