ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกละตะกราม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกละตะกราม-, *ตะกละตะกราม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The great big, greedy nincompoopคนโง่ตัวยักษ์ที่ตะกละตะกราม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Let's just say he's more carnivorous than I was expecting.เอาเป็นว่า เขาตะกละตะกราม มากกว่าที่ฉันคิด The Event Horizon (2014)
You greedy, greedy pig.แกนังหมูตะกละตะกราม Trolls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกละตะกราม[adv.] (takla takhrām) EN: greedily   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top