ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกร้อ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกร้อ-, *ตะกร้อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซปักตะกร้อเซปักตะกร้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกร้อ[N] muzzle, Example: สุนัขตัวนั้นไม่สบายเจ้าของจึงต้องใส่ตะกร้อครอบปากไว้, Thai definition: เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าหรือปากหมา
ตะกร้อ[N] rattan ball, Syn. ลูกตะกร้อ, Example: ทุกๆ เย็นจะมีการแข่งขันเตะตะกร้อที่สนามเด็กเล่นข้างชุมชนวัดใหม่, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาๆ สำหรับเตะ
ตะกร้อ[N] long-handled fruit-picker, See also: fruit-picker made of a wicker scoop fixed to long handle, Example: พ่อใช้ตะกร้อสอยชมพู่ที่อยู่บนยอดสูง, Thai definition: เครื่องมือสอยผลไม้ มีด้ามยาว ทำด้วยไม้เป็นซี่ รูปปล่องยาวรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย
ตะกร้อสวมปากสุนัข[N] muzzle

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกร้อ(-กฺร้อ) น. ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นต้นเป็นตา ๆ สำหรับเตะ
ตะกร้อชื่อกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ตะกร้อเป็นอุปกรณ์ เช่น ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย เซปักตะกร้อ
ตะกร้อเครื่องมือสอยผลไม้ ทำด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย นำมาต่อกับด้ามไม้ไผ่
ตะกร้อเครื่องสานยาชัน รูปคล้ายปุ้งกี๋ แต่เล็กกว่า ใช้วิดนํ้าเรือ, กร้อ ก็เรียก
ตะกร้อเครื่องสานรูปทรงกระบอก สำหรับใส่ไว้ในไหหมักน้ำปลาเป็นต้น เพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำ
ตะกร้อเครื่องสานมีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น สำหรับสวมปากม้าหรือปากหมาเป็นต้น
ตะกร้อเครื่องดับไฟสานเป็นรูปรีคล้ายปลีกล้วย พันผ้าชุบนํ้า มีด้ามยาว สำหรับดับและคลึงลูกไฟที่มาติดหลังคา บางทีเขียนเป็น กระตร้อ ก็มี เช่น ให้ตรวจเอาพร้าขอกระตร้อน้ำ จงทุกที่พนักงานให้สรัพไว้ (สามดวง), กะต้อ ก็เรียก.
ตะกร่อม(-กฺร่อม) ดู กร่อม ๒.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Takrawตะกร้อ (กีฬา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't they just muzzle the kid already?ทำไมพวกเขาไม่หาตะกร้อ มาครอบปากเด็กเลยซะล่ะ The Nanny Diaries (2007)
What's a muzzle?ตะกร้อคืออะไรครับ The Nanny Diaries (2007)
- Thanks. Nice catch.- ขอบคุณ ตะกร้อสวยดี The Haunting of Molly Hartley (2008)
I can't believe I spent 400 dollars to watch you drown a damn possum.เหมือนตะกร้ออ่ะนะ Burning House of Love (2008)
You know me--two margaritas, and I need a muzzle.คุณรู้จักฉันนี่ มาการิก้าสองแก้ว ฉันก็ต้องใส่ตะกร้อครอบปากแล้ว Marry Me a Little (2009)
Hacky sack team in the nation.ของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทีมตะกร้อ Pascal's Triangle Revisited (2010)
It's a hacky sack guy.นั่นชื่อคนที่เล่นตะกร้อน่ะ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Kind of feels like one of those cones they put on dogs so they don't lick their own balls.ตะกร้อที่คนเขาเอามันมาครอบปากหมา พวกมันเลียไข่ของตัวเองไม่ได้เลย Crawl Space (2011)
Muzzle your dog, Aidan, or we will. ♪ Will not come back again ♪ Glad you decided to come.ใส่ตะกร้อมันซะ เอเดน ไม่งั้นเราจะทำเอง ดีใจนะที่นายมา The End of the World as We Knew It (2011)
Dismount and muzzle your horses.ลงจากม้าแล้วเอาตะกร้อครอบปากมันซะ Lamia (2011)
Jean Pierre should put a muzzle on her.จีน เพียร ควรจะใส่ตะกร้อครอบปากเธอซะ Dirty Rotten Scandals (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips   
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: takraw   FR: takraw [m]
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: long-handled fruit-picker   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muzzle[N] ตะกร้อครอบปากสุนัขหรือม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
muzzle(n) ตะกร้อสวมปากสุนัข,ปากกระบอกปืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top