ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกรับ-, *ตะกรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรับ[N] perforation, See also: earthen grate, Syn. รังผึ้ง, Example: ในเตาถ่านจะมีตะกรับอยู่ตรงกลางเอาไว้รองถ่าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง (โดยมากใช้กับเตาอั้งโล่หรือเตาหม้อน้ำเรือกลไฟ เป็นต้น)
ตะกรับ[N] Cyperus procerus Rottb., Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกรับ(-กฺรับ) น. ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรู ๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง ใช้กับเตาที่ใช้ถ่านหรือฟืนเช่นเตาอั้งโล่, รังผึ้ง ก็ว่า
ตะกรับเหล็กทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามจับ สำหรับปิ้งปลาเป็นต้น.
ตะกรับ(-กฺรับ) น. ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีนํ้าตาล.
ตะกรับ(-กฺรับ) น. ชื่อปลาทะเลหรือนํ้ากร่อยชนิด Scatophagus argus (Linn.) ในวงศ์ Scatophagidae ลำตัวสั้น แบนข้าง หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก อาจเป็นสีเขียว เทา หรือนํ้าตาล ครึ่งบนของลำตัวสีเข้มกว่าและมีแถบสีเทาเข้มหรือดำพาดขวางหลายแนว และแตกเป็นจุดที่ด้านล่างหรือเป็นแต้มเป็นจุดทั่วตัว ครีบต่าง ๆ มีสีเหลืองอ่อนอมเทา, กระทะ หรือ เสือดาว ก็เรียก.
ตะกรับปลากระตรับ. (ดู หมอช้างเหยียบ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incinerator Grate ตะกรับเตา
ตะกรับในเตาเผาทำหน้าที่รองรับวัสดุภายในเตา เผาเพื่อทำการเผา และเมื่อเผาได้เป็นเถ้าถ่านแล้วเถ้าจะหลุดหล่นผ่านตะแกรงลงมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top