ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอบโต้กลับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบโต้กลับ-, *ตอบโต้กลับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna find out how to stop hiding and start fighting back.เราจะช่วยกันหาหนทางที่จะเลิกซ่อนตัวและเริ่มตอบโต้กลับ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We die... if we don't start fighting back.เราตาย... ถ้าเราไม่เริ่มตอบโต้กลับ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
'cause it's just a reaction.เพราะมันเป็นการเเค่ตอบโต้กลับ Balm (2009)
We have a 54 percent chance of wiping out the entire U.S.S.R before they get their missiles airborne.โอกาสที่เราจะถล่มโซเวียตได้ทั่วทั้งหมด ก่อนที่มันจะยิงหัวรบตอบโต้ได้คือ 54%... ...นั่นคือมันจะมีโอกาส ยิงหัวรบที่เหลืออยู่ตอบโต้กลับมา Watchmen (2009)
You had to fight back.- คุณจำเป็นต้องตอบโต้กลับ One Minute (2010)
WHENEVER I TRY TO GAIN ACCESS, IT CHANGES. IT'S LIKE SOLVING A RUBIK'S CUBE THAT'S FIGHTING BACK.เหมือนเรากำลังเล่นเกมส์รูบิค ที่ตอบโต้กลับ Skyfall (2012)
Losing one base after another to the military's onslaught, the freedom fighters escalated their efforts and became more and more radical in their tactics.ภายหลังจากการโจมจู่จากกองกำลังทหาร พวกเขาได้เสียฐานที่มั่นไป เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพ ต่างยังไม่ละทึ้ง ความพยายาม พวกเขายังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ \ แล้วเริ่มตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง Resident Evil: Damnation (2012)
You're not going to fight back?นายจะไม่ตอบโต้กลับหน่อยเหรอ The Departed (2012)
What are you going to do in reaction to this?คุณจะทำอะไรเพื่อตอบโต้กลับหรือเปล่า Root Cause (2012)
So we take the fight back to Woodbury.ฉะนั้นเราจะตอบโต้กลับไปที่ วู๊ดเบอรี่ Welcome to the Tombs (2013)
If you're gonna go that low to put someone down, then you better make damn sure that they don't get back up.ถ้าคุณอยากอัดใครให้หมอบ คุณจะต้องมั่นใจอย่างยิ่ง ว่าเค้าจะตอบโต้กลับไม่ได้ Zane vs. Zane (2013)
He's athletic and he's powerful, which explains his ability to overcome his victims with aggression.เขาเป็นนักกีฬาและมีกำลังมาก ซึ่งอธิบายเรื่องความสามารถของเขา ที่เอาชนะเหยื่อที่ตอบโต้กลับได้ Restoration (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top