ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอบกลับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบกลับ-, *ตอบกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบกลับ[V] reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He cried: "Six-times-eight!" -"Forty-eight", came the reply-เขาร้องให้: "หก-เวลา-แปด!" -"สี่สิบ-แปด",มาการตอบกลับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Please send your reply as soon as possible.กรุณาส่งตอบกลับของคุณ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่งจบ มิลสอน 2779 2010: The Year We Make Contact (1984)
I need a reply.ฉันต้องการการ ตอบกลับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's still getting back the same day it aired.ไม่เห็นมีใครตอบกลับมาเลย Day of the Dead (1985)
They won't answer on the IFF.พวกเขาไม่ตอบกลับทางวิทยุด้วย. Ghost in the Shell (1995)
Still no word from Star Command. We're not that far from the space port.ยังไม่มีการตอบกลับของ สตาร์ คอมมานด์เลย พวกเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสนามบินอวกาศนี่นา Toy Story (1995)
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..." Episode #1.5 (1995)
Pookie?ใช่ .. ผมส่งดอกไม้ไปด้วย แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมา Rock Star (2001)
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
Does she ever answer back?แม่เคยตอบกลับมามั้ยคะ Signs (2002)
We're trying, sir. There's no response.ติดต่อแล้วครับ ไม่มีการตอบกลับ The Matrix Revolutions (2003)
- We always tell your secretary that these things are going on but it never occurred to me you'd actually turn up.-ปกติพี่ก็จะบอกเลขาเธอนะ เวลามีงานแบบนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นตอบกลับ เธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ นะเนี่ย Love Actually (2003)

English-Thai: Longdo Dictionary
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADV] ตอบกลับ, See also: ตอบรับ, ตอบโต้
even up on[PHRV] ตอบแทน, See also: ตอบกลับ
rejoin[VI] ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
redound on[PHRV] ย้อนกลับไปสู่, See also: ตอบกลับ, Syn. rebound on, recoil on
reply to[PHRV] ตอบกลับ, See also: โต้ตอบ
respond to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
write back[PHRV] เขียนตอบกลับ, See also: ตอบกลับ, เขียนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
return(vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน

German-Thai: Longdo Dictionary
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: S. erwidern,entgegnen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top