ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรึกตรอง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรึกตรอง-, *ตรึกตรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึกตรอง[V] reflect, See also: think (something over), ponder, consider, Syn. ตรอง, ตริตรอง, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ทบทวน, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แต่ละฝ่ายต้องตรึกตรองกันอย่างหนัก, Thai definition: ใคร่ครวญหรือคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรึกตรอง(ตฺรึกตฺรอง) ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตริตรอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)
Like you care what I want.อย่างกับเธอแคร์สิ่งที่ฉันต้องการ เจนนี่ ฉันมาตรึกตรองดูแล้วนะ Remains of the J (2009)
I suppose he'll be pondering it for a bit now.ผมว่าเค้าคงกลับไปตรึกตรองดูก่อน Episode #1.11 (2010)
♪ Moment ♪# เพื่อตรึกตรองBorn This Way (2011)
Consider carefully.จงตรึกตรองดูให้ดี The Disir (2012)
Measure your next words very carefully, doctor.จงตรึกตรองถ้อยคำต่อไปให้หนัก Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account   FR: réfléchir ; méditer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว,ควาย,กวาง,อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,
ruminate(รู'มะเนท) vi.,vt. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud,muse,ponder

English-Thai: Nontri Dictionary
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าฌาน
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
ruminate(vt) ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,เคี้ยวเอื้อง
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top