ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตราบาป

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตราบาป-, *ตราบาป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบาป[N] sin, See also: guilt, Syn. บาปติดตัว, Example: เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด, Thai definition: ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตราบาปน. บาปติดตัว, ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must some day, to become a man but the guilt... of replacing the man who loves him and gave him life is too great.สักวันหนึ่งเขาต้องโต แต่มันเป็นตราบาป เมื่อคนที่รักเขาให้ชีวิตเขา มันใหญ่เกินไป Don Juan DeMarco (1994)
I am a sinner.สำหรับผู้มีตราบาปอย่างชั้น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
My name, my legacy, my curse.ชื่อ มรดกตกทอด และตราบาป ของฉัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
okay,first of all,he'd be your half brother.และนั่นเป็นตราบาปที่ไม่สามารถล้างได้ โอเค อันดับแรก เขาจะเป็นแค่พี่ชายครึ่งเดียว How Betty Got Her Grieve Back (2007)
I can date a girl with a pastฉันอาจทนคบผู้หญิงที่มีตราบาปเป็นแฟนได้ Sex Is Zero 2 (2007)
And it's been a hole in my life ever since.และมันก็กลายเป็นตราบาปในชีวิตฉัน In the Realm of the Basses (2009)
because long after you're executed... they'll still have to go through life with your name branded across their foreheads.โดยมีชื่อนาย เหมือนสลักเป็นตราบาปอยู่บนหน้าผาก เด็ก The Getaway (2009)
Leigh Anne, is this some sort of white guilt thing?ลีแอน นี่มันทำให้ชาวผิดขาวอย่างเี่ราต้้องเป็นตราบาป The Blind Side (2009)
Self-hatred, guilt, it accomplishes nothing.เกลียดตัวเองมากขึ้น ตราบาป ไม่มีอะไรสำเร็จ No Más (2010)
There's a stigma in this country about mental illness.ในประเทศนี้มันเหมือนเป็นตราบาป ถ้าเรามีภาวะป่วยทางจิต Born This Way (2011)
It's selfish of you to make me uncomfortable. The sin isn't in the thing, it's in the scandal, when people talk about it aloud.ความเห็นแก่ตัวของแกทำให้ฉันลำบากใจ ตราบาปไม่ได้อยู่ที่ตัวเรื่องหรอก I Kissed a Girl (2011)
Forgive me Father, for I have sinned.คุณพ่ออภัยให้ลูกด้วย สำหรับผู้มีตราบาปเช่นลูก Priest (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top