ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตราตรึง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตราตรึง-, *ตราตรึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราตรึง[V] impress, See also: imprint, Syn. ประทับใจ, ตรึงตรา, Example: ความผิดในอดีตยังตราตรึงอยู่ใต้จิตสำนึกของเขาอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีความรู้สึกติดอยู่ในใจหรือในความนึกคิด
ตราตรึงใจ[V] be engraved on one's mind/heart/memory, See also: be imprinted, Syn. ติดตราตรึงใจ, ประทับใจ, Example: ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน, Thai definition: เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always like to keep my audience riveted.เรียกผู้ฟังให้ตราตรึงได้ทุกที Blazing Saddles (1974)
"This one left them all behind.ซึ่งจะตราตรึงในใจพวกเขาชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
And now. The dance of passion! The dance of captivation!ตอนนี้ การเต้นแห่งความร้อนแรง การเต้นแห่งความตราตรึงInnocent Steps (2005)
# Buried deep in my heart# ที่ฉันมีกับเธอ ได้ตราตรึงอยู่ในหัวใจของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
- ...'88 leaps fondly to mind.- ปี 1988 ช่างเป็นอะไรที่ตราตรึงมาก High School Musical 2 (2007)
also a work of fiction.ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในเยื่อชั้นในของลูกตา The Same Old Story (2008)
The type that leaves such a deep imprint in your heart for so long.เป็นแบบที่ทิ้งไว้ ตราตรึงอยู่ในใจคุณมานานมาก Finding Mr. Destiny (2010)
One of the greatest weekends of my life, and I've had some weekends.เป็นสัปดาห์ที่สุดยอดเลยในชีวิตฉัน ตราตรึงใจสุดๆ Ring Around the Rosie (2011)
Your leniency, sir, will be engraved in my memory.จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของข้า The Duo (2011)
The Barden Bellas went deep into the archive for that song, John.เพลงเมื่อสักครู่ของบาร์เด้น เบลล่าส์ จะต้องตราตรึงอยู่ในใจผู้ชมแน่ๆ จอห์น Pitch Perfect (2012)
It was a single-event imprint. That was his trigger.มันเป็นเหตุการณ์ตราตรึงในชีวิต นั่นเป็นตัวกระตุ้นของเขา The Apprenticeship (2012)
It doesn't hit the soul like "Healing for myself"มันก็ไม่ได้ตราตรึงใจเหมือน "Healing for myself" สักหน่อย Codename: Jackal (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrave[VT] ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top