ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตระเวน

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระเวน-, *ตระเวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระเวน[V] patrol, See also: scour, go round, Syn. ท่องเที่ยว, สัญจร, เดินทาง, ทัศนาจร, Example: เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน, Thai definition: ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
ตระเวน[V] roam, See also: wander, inspect, Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน, Example: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ, Thai definition: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
ตระเวนไพร[N] muscicapidac, See also: kind of birds, name of birds, Syn. ตระเวนวัน, ระวังวัน, ระวังไพร, ตระเวนวัน, Example: ฝูงตระเวนไพรมักมาหากินที่พุ่มไม้แถวนี้เสมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Timaliidae ตัวสีน้ำตาล ปากแหลมโค้ง คอ อก และท้องสีขาว หางยาว นกกินแมลงที่พื้นและพุ่มไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระเวน(ตฺระ-) ก. เที่ยวตรวจตรา เป็นหน้าที่ของข้าราชการโบราณในกรมพระนครบาล เช่น พลตระเวน, พาไปทั่ว ๆ เพื่อประจาน ในความว่า นำนักโทษตระเวนไปทั่วเมือง, ใช้ว่า กระเวน ตะเวน หรือ ทะเวน ก็มี
ตระเวนไปทั่ว ๆ เช่น ตระเวนซื้อหนังสือ พาตระเวนไปทั้งวัน.
ตระเวนเวหาน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งหงาย งอข้อศอก ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่หงาย.
ตระเวนไพร, ตระเวนวันดู ระวังไพร, ระวังวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stumpตระเวนหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
In the Marines we call it reconnaissance.ใน่ นาวิกโยธิน ที่เรา เรียกว่า การ ลาดตระเวน I Spit on Your Grave (1978)
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
...units to Three Day Angel Patrol.หน่วยวันที่สามแองเจิลตระเวน Mad Max (1979)
We've been detailed a long-range recon in the morning.เราได้รับมอบหมาย ให้ออกลาดตระเวน Casualties of War (1989)
Where we gonna go?ลาดตระเวนที่ไหนฮะ Casualties of War (1989)
Clark, you and Hatcher come with me.คลาร์คกับแฮทเชอร์ ไปลาดตระเวนกับฉัน Casualties of War (1989)
Humping six hours of the worst bush.เราต้องตระเวนป่าวันละ 6 ช.ม. Casualties of War (1989)
When we reconnoiter to those caves, do you think...?ตอนลาดตระเวนถ้ำ เราต้องไปทุกคนมั้ย Casualties of War (1989)
I went on a long-range patrol, sir.ผมออกไปลาดตระเวนระยะไกล Casualties of War (1989)
When you go out on a patrol, sir you're not gonna be as good as you wanna be.เวลาออกลาดตระเวน เราจะปฏิบัติภารกิจ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย Casualties of War (1989)
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
ตระเวนแสดง[v. exp.] (thīo trawēn sadaēng) EN: make a performance tour   

English-Thai: Longdo Dictionary
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go round[PHRV] ตระเวนไปทั่ว, Syn. go about
go round[PHRV] ตระเวนไปรอบๆ, See also: แล่นไปรอบๆ, Syn. get about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
patrol(พะโทรล') vt. ลากตระเวน n. พนักงาน
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
reconnoiter(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
reconnoitre(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit

English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
patrol(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,เดินยาม
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
scout(vt) สอดแนม,ลาดตระเวน,สังเกตการณ์,เที่ยวหา
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tour(vi) ท่องเที่ยวไป,เตร็ดเตร่,ทัศนาจร,ตระเวน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around

German-Thai: Longdo Dictionary
Patrouille|die, pl. Patrouillen| หน่วยลาดตระเวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top