ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรวจสอบบัญชี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจสอบบัญชี-, *ตรวจสอบบัญชี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's by the book, he's married to the job.เขาตรวจสอบบัญชี เขาแต่งงานกับงาน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- We are tracing his bank account, -เรากำลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของเขาอยู่ Arang (2006)
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี The Game (2007)
I just went over Swagger's financials again.ผมลองตรวจสอบบัญชีของ สแว๊กเกอร์อีกครั้ง Shooter (2007)
ALANCE INQUIRY CHECKING ACCOUNT ACCOUNT BALANCEสอบถามยอดคงเหลือ ตรวจสอบบัญชี ยอดเงินคงเหลือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
If you can get us some suits and ID, we could go in there as IRS Agents auditing the books...ถ้านายหาชุดทำงานและบัตรประจำตัว เราก็สามารถเข้าไปเหมือนเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบบัญชี ฉันหมายถึงตรวจสอบ Five the Hard Way (2008)
Ike Dubaku... we traced bank accounts to this address.เราตรวจสอบบัญชีของดูบากูจนได้ที่อยู่นี่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I also ran his bank records.ฉันได้ตรวจสอบบัญชีเขาด้วย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Yes, we're here for Auditing.ใช่, เรามาเพื่อตรวจสอบบัญชี Chuck Versus the First Kill (2009)
The bank hired me to audit his books. Call them, they'll confirm.ธนาคารจ้างฉันตรวจสอบบัญชีเขา ถามพวกเขาสิ พวกเขาจะยืนยันเอง Butterfly (2010)
Go investigate all of Kim Tae-Bong's relatives accounts.ให้ไปตรวจสอบบัญชีญาติของคุณคิมแทบอง Dae Mul (2010)
It's time we reviewed the accounts, my lady.ถึงเวลาที่เราต้องตรวจสอบบัญชี แล้วท่านหญิง The Kingsroad (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจสอบบัญชี[trūatsøp banchī] (v, exp) EN: audit accounts

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top