ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกอกตกใจ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกอกตกใจ-, *ตกอกตกใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You scared the living daylights out of me!ทำเอาฉันตกอกตกใจหมด *batteries not included (1987)
- Yeah. Maybe you're right. I'm just so nervous.นายอาจจะพูดถูก สงสันฉันตกอกตกใจไปหน่อย 10 Things I Hate About You (1999)
And I'm also very excited. I'm nervous, I'm excited.แถมยังตื่นเต้นอีก ตกอกตกใจ ตื่นเต้น 10 Things I Hate About You (1999)
Well, don't look so surprised.แหม อย่าทำตกอกตกใจไปหน่อยเลยน่า Pilot (2004)
By the time we found them... the Harrison's roosters were terrorized.สักพัก เราก็หามันเจอ... ไก่ที่เลี้ยงไว้บ้าน แฮริสัน ตกอกตกใจกันหมด.. Letters from Iwo Jima (2006)
You okay, chicken? You look spooked.คุณโอเคอยู่ไหมแม่ไก่อ่อน ดูคุณตกอกตกใจจัง This Is Why We Stay (2010)
Dean, Dean. Been through this. Quit clutching your pearls.ดีน ดีน เราคุยกันแล้วนี่ เลิกตกอกตกใจเสียที All Dogs Go to Heaven (2010)
Why does that seem to flabbergast everybody?ทำไมทุกคนต้องตกอกตกใจด้วย The Plimpton Stimulation (2010)
I'm not flabbergasted.ฉันไม่ได้ตกอกตกใจ The Plimpton Stimulation (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spook[VI] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจ, Syn. be frightened, scare
spook at[PHRV] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ตกอกตกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top