ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้านวัฒนธรรม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านวัฒนธรรม-, *ด้านวัฒนธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านวัฒนธรรม[ADJ] cultural, Example: หนังสือของท่านจะเน้นความรู้ด้านวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆ มากเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't let your own recklessness blind you to the fact that Britney Spears is a genius pop-culture provocateur and a gateway drug to every out-of-control impulse ever created.อย่าปล่อยให้ความชะล่าใจของนาย ทำให้นายตาบอด ว่าบริทนีย์ สเปียรส์ เป็นอัจฉริยะ ด้านวัฒนธรรมเพลงป็อป นั่นเป็นยาเสพติดต่างหาก Britney/Brittany (2010)
Her name is Anna Douglas, and apparently she worked for Cultural Affairs.เธอชื่อ แอนนา ดั๊กลาส และเธอทำงานด้านวัฒนธรรม Ua Hopu (2012)
You are literally pop culture illiterate. I have a college degree.คุณนี่ไร้การศึกษาด้านวัฒนธรรมป๊อบจริงๆ Ted 2 (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top