ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้านบน

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านบน-, *ด้านบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านบน[N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventralด้านบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
- But I'm going-- - Straight to the top.แต่ฉันจะ ตรงไปด้านบน Pinocchio (1940)
- He said he yelled at the top of his voice.- เขาบอกว่าเขาตะโกนที่ด้านบนของเสียงของเขา 12 Angry Men (1957)
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
- This is just off the top of my head but...- นี่เป็นเพียงปิดด้านบนของหัวของฉัน แต่ ... 12 Angry Men (1957)
You keep shouting at the top of your lungs...คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ... 12 Angry Men (1957)
I've always been treated by the army as top drawer.เป็นลิ้นชักด้านบน How I Won the War (1967)
Hands out of your pockets.หมวกด้านบนจะไม่ได้สวมใส่ ในกองทัพที่ 8 How I Won the War (1967)
Anyway, if I had this part in the picture, it puts me right back on top again.แต่ถ้าผมมีส่วนร่วมในรูปนี้มันทำให้ฉันกลับมาอยู่ด้านบนอีกครั้ง The Godfather (1972)
He's known as a top narcotics man.เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน The Godfather (1972)
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบนI Spit on Your Grave (1978)
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม? Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านบน[n.] (dān bon) EN: top ; apex ; above   FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of[IDM] ด้านบนของบางสิ่ง
superstructure[N] ด้านบนของดาดฟ้าเรือ
top[N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
topside[N] ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ, Syn. deck
topsoil[N] ด้านบนของพื้น
upper[ADJ] ส่วนบน, See also: ด้านบน, Syn. top, above, Ant. under
upside[N] ด้านบน, Syn. upper side
upstairs[ADV] ไปยังข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, Syn. upper story, Ant. downstairs
upstairs[ADJ] ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
transom(แทรน'ซอม) n. แผ่นไม้ขวาง,คานขวาง,กรอบวงกบด้านบน,กระดานขวางท้ายเรือ,กระทงท้ายเรือ,บัวหน้าต่างหรือประตู, See also: transomed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top