ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด่วนตัดสินใจ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่วนตัดสินใจ-, *ด่วนตัดสินใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gotta get this settled fast before this whole department comes unglued.ผมอาจจะด่วนตัดสินใจ ทั้งแผนกขวางกันไปหมด Brothers in Arms (2008)
Keep your money.อย่าด่วนตัดสินใจสิ City on Fire (2008)
Oh, uh, well, Mr. Bronson, as a concerned citizen, wanted to bring points to my attention before I made any hasty decisions about the property.ฉันอยากคิดถึงผลที่ตามมา ก่อนที่ฉันจะด่วนตัดสินใจ Bedtime Stories (2008)
It was a rash decision.ด่วนตัดสินใจไปหน่อย Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Making rash decisions in everything is his peculiar trait.ด่วนตัดสินใจกับทุกเรื่องนั่นละนิสัยของมันล่ะ Hanamizuki (2010)
Why are people so rash? This article isn't even verified.ทำไมคนพวกนี้ถึงได้ด่วนตัดสินใจนัก ยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงด้วยซ้ำ Episode #1.9 (2010)
I wouldn't make any rash decisions.ถ้าเป็นฉัน ฉันจะไม่ด่วนตัดสินใจนะ Gauntlet (2011)
I hope you're not simply bowing to pressure.ผมหวังว่าคุณจะไม่ด่วนตัดสินใจไป เพียงเพราะความกดดัน The Fasting and the Furious (2011)
- I don't think we should be making any decisions right now.เราไม่ควรจะด่วนตัดสินใจ ตอนนี้ In Memoriam (2012)
There's no need to be rash.มันไม่จำเป็นต้องด่วนตัดสินใจนี่ Into the Deep (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump to conclusion[IDM] ด่วนตัดสินใจ, See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป, Syn. rush to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top