ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดื้อด้าน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื้อด้าน-, *ดื้อด้าน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อด้านว. ดื้อมากแม้จะถูกลงโทษ ติเตียน หรือตำหนิหลายครั้ง ก็ไม่เข็ดหลาบหรือไม่ยอมฟัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you.ยัยเด็กดื้อด้านและหัวแข็ง ฉันละอายแทนเธอจริงๆ Episode #1.6 (1995)
This is one stubborn branch.มานี่สิ เจ้ากิ่งไม้ดื้อด้านเอ๊ย! Howl's Moving Castle (2004)
Defiant to the end, huh?ดื้อด้านจนวาระสุดท้ายเลยใช่ไหม, หืม? V for Vendetta (2005)
Why is that rascal so stubborn?ทำไมไอ้บ้านั้นถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้? Sweet Spy (2005)
Why is it people who can't take advice always insist on giving it?นี่คุณคิดว่าฉันดื้อด้านไม่รับฟังงั้นเหรอ Casino Royale (2006)
He's a stubborn one, but he works harder than a mule.เขาเป็นเด็ดดื้อด้าน ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจ เขาจะไม่ยอมเปิดปากพูด Golden Door (2006)
Um...charlie,the truth is... you were a bastard.You were.You were mean and stubborn and just... a bastard.อือ ชาร์ลี ความจริงคือ คุณมันเป็นไอ้ตัวร้าย ดื้อด้าน และ... ตัวร้าย! Let the Truth Sting (2007)
But you will still just run off and do whatever you want?แต่คุณก็ยังดื้อด้าน แล้วจะทำอะไรที่คุณต้องการเหรอ? Good Fences (2007)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
All right, even an unruly dog... likes to obey his leader.เอาล่ะ, แม้แต่สุนัขที่ดื้อด้าน ก็ยังสามารถทำตามคำสั่งได้ Marley & Me (2008)
You stubborn fuck.ไอ้หอกดื้อด้านนี่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigheaded[ADJ] ดื้อ, See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Syn. bullheaded, mulish, stubborn
persist in[PHRV] ดื้อรั้นทำ, See also: ดื้อด้านทำ, Syn. persist with

English-Thai: Nontri Dictionary
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top