ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดีพร้อม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีพร้อม-, *ดีพร้อม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we hadn't been dating long.ท่านประธานาธิปดีพร้อมแล้ว Yankee White (2003)
- Yours, I believe. - Oh, Mr Wickham, how perfect you are.-นี่ของคุณ ผมเชื่ออย่างนั้น คุณวิคแฮม คุณช่างดีพร้อมทุกอย่างเลย Pride & Prejudice (2005)
Well, if anyone is beyond reproach, its Constance.คนที่ประวัติดีพร้อมกว่าใคร ก็ต้องคอนสแตนซ์ค่ะ สวัสดีจ้ะ คอนสแตนซ์ Big Momma's House 2 (2006)
It's impossible to be perfect.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดีพร้อม Death Note: The Last Name (2006)
Being too much the model of perfection.โทษที่ผมดีพร้อม ไปซะทุกอย่างเหรอ ฉันนอนเตียงเดียวกับคุณ มา 32 ปี... Becoming Jane (2007)
Except that, over time, we've been led to believe he's this complete... that he's like Mogambo.นอกซะจากว่า เราได้ถูกชักจูงให้เชื่อ ว่าเขาเป็นผู้ดีพร้อมขนาดนั้น... เหมือนในหนังเรื่อง Mogambo Sita Sings the Blues (2008)
You've been so stressed. Everything's great.คุณเครียดไปแล้ว ทุกอย่างดีพร้อม Chuck Versus the Gravitron (2008)
But it isn't, Sandra, Because I don't think I'm great.แต่ มันไม่ใช่อย่างนั้น ซานดร้้า เพราะฉันไม่เคยคิดว่าว่าฉันดีพร้อม City on Fire (2008)
Okay, I know that he's not perfect, okay?ก็ได้,หนูรู้ว่าพ่อไม่ใช้คนดีพร้อม,ตกลงมั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
But you say that we don't have to be perfect.แต่แม่พูดว่าเราไม่จำเป็นต้อง เป็นคนดีพร้อมสมบรูณ์แบบนิ Nights in Rodanthe (2008)
Look away. Lee, that is not what I'm doing. Is jackson perfect?ลี นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะทำ แล้วแจ๊คสันดีพร้อมแล้วหรอ? Home Is the Place (2009)
Serena, you're becoming a wonderful woman,ลูกจะเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อม The Wrath of Con (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision

English-Thai: Nontri Dictionary
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
perfectness(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top