ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดินสอ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดินสอ-, *ดินสอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินสอ[N] pencil, Example: ลูกต้องการให้คุณแม่ซื้อดินสอแท่งใหม่ให้, Count unit: แท่ง, Thai definition: เครื่องเขียนอย่างหนึ่ง ทำด้วยวัตถุต่างๆ ชนิดที่ไส้ทำด้วยแกรไฟต์ผสมดินเหนียว มีไม้หุ้ม เรียกว่า ดินสอ หรือ ดินสอดำ, ถ้าทำจากหินชนวน เรียกว่า ดินสอหิน, ถ้าไส้มีสีต่างๆ เรียกว่า ดินสอสี
ดินสอกด[N] clutch-type pencil
ดินสอดำ[N] pencil
ดินสอพอง[N] soft-prepared chalk, See also: white clay filler, Example: คุณยายชอบใช้ดินสอพองทาตัวหลังอาบน้ำ, Count unit: เม็ด,ก้อน, Thai definition: ดินอย่างหนึ่งสีขาว ใช้ทาตัวอย่างแป้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดินสอน. เครื่องเขียนอย่างหนึ่ง ทำด้วยวัตถุต่าง ๆ ชนิดที่ไส้ทำด้วยแกรไฟต์ผสมดินเหนียว มีไม้หุ้ม เรียกว่า ดินสอ หรือ ดินสอดำ, ถ้าไส้มีสีต่าง ๆ เรียกว่า ดินสอสี, ถ้าทำจากหินชนวน เรียกว่า ดินสอหิน.
ดินสอพองน. ดินอย่างหนึ่งสีขาว ใช้ทาตัวอย่างแป้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marly limestoneดินสอพอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marlดินสอพอง [TU Subject Heading]
Pencilsดินสอ [TU Subject Heading]
marlดินสอพอง, ดินที่มีเนื้อเป็นสารผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่  ใช้ทำแป้งนวลใช้เป็นส่วนประกอบในการทำปูนซีเมนต์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม How I Won the War (1967)
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป The Little Prince (1974)
Need a pencil.ต้องการดินสอ The Blues Brothers (1980)
It's a pencil box. Got lots of pencils in it too.กล่องดินสอนี่ มีดินสออยู่ในนี้เต็มเลย Labyrinth (1986)
Someday... we're gonna have us a little house and a couple of acres,สักวันหนึ่ง... เราจะมีบ้านเล็ก ๆ และที่ดินสองเอเคอร์ Of Mice and Men (1992)
Brooks, do you have a piece of paper and a pencil?บรูคส์คุณมีชิ้นส่วนของกระดาษและดินสอThe Shawshank Redemption (1994)
A, uh... single black crayon.เอ่อ... ดินสอดำแท่งเดียว In the Mouth of Madness (1994)
I did my paper on Harold and the Purple Crayon.ส่วนฉันเลือก ฮาโรนด์ กับดินสอสีม่วง The Story of Us (1999)
... withhismagiccrayon.... โดยใช้เพียงดินสอสี The Story of Us (1999)
I've seen her bend over for pencils, her tits they just fell out.ชั้นเห็นเธอใช้นมหักดินสอ ทะลักเลย Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอกด[n. exp.] (dinsø kot) EN: clutch-type pencil   
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charcoal[N] ดินสอถ่าน, See also: ดินสอที่ทำจากถ่าน, Syn. fusain
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon
lead pencil[N] ดินสอดำ
liner[N] ดินสอเขียนขอบตา, See also: ดินสอเขี้ยวคิ้ว, Syn. eyeliner
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pencil[N] ดินสอ, Syn. lead, charcoal, chalk, crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
graphite(แกรฟ'ไฟทฺ) n. แร่คาร์บอนที่ใช้ทำดินสอ,ตะกั่วดำ., See also: graphitic adj.
grease pencilดินสอเทียน
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pencil(เพน'เซิล) n. ดินสอ vt. เป็นด้วยดินสอ,วาดด้วยดินสอ
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี
graphite(n) ถ่านดำใช้ทำดินสอ,กราไฟท์
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pencil(n) ดินสอ,พู่กัน
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
sharpener(n) ผู้ฝน,ผู้ลับ,เครื่องเหลา,กบเหลาดินสอ
stump(n) เศษดินสอ,ตอไม้,โคน,ก้าน
whiting(n) ดินสอพอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mechanical pencil[เมคานิคัล เพนซิล] (n) ดินสอกด
See also: S. propelling pencil, clutch pencil,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ダマーと[だまーと, damato] (n) ดินสอที่ใช้สำหรับมาร์คชิ้นงาน
ダマート[だまーと, damato] (n) ดินสอที่ใช้สำหรับมาร์คชิ้นงาน
鉛筆[(えんぴつ、enpitsu), ] (n ) ดินสอ
鉛筆[えんぴつ, enpitsu, enpitsu , enpitsu] (n ) ดินสอ
シャープぺンシル[しゃあぷぺんしる, shapupenshiru, shaapupenshiru , shapupenshiru] (n ) ดินสอกด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
stumpf(adj) Bleistift(ดินสอทู่), Messer(มีดไม่คม), See also: A. spitzig, scharf

French-Thai: Longdo Dictionary
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top