ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดำน้ำ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำน้ำ-, *ดำน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำน้ำ[V] dive, See also: submerge, remain under water, Syn. มุดน้ำ, Example: เขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดำน้ำก. ทำตัวให้จมไปใต้ผิวน้ำ เช่น ดำน้ำลงไปจับกุ้ง, ดำ ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงร้องเพลงโดยจำเนื้อเพลงได้บ้างไม่ได้บ้าง
ดำน้ำพูดสุ่ม ๆ ไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ The Great Dictator (1940)
Under water?ดำน้ำหรอ The Great Dictator (1940)
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ The Great Dictator (1940)
- Under the water and in the air.- ดำน้ำแล้วก็บินได้ The Great Dictator (1940)
What I'll do if he sounds and dives, I don't know.ถ้าเขาเสียงและการดำน้ำ, ฉัน ไม่ทราบว่า ฉันจะทำอะไรบางอย่าง The Old Man and the Sea (1958)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
made it in this yellow submarine...ทำในเรือดำน้ำสีเหลืองนี้ Yellow Submarine (1968)
In the land of submarinesในดินแดนของเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)
In our Yellow Submarineในเรือดำน้ำสีเหลืองของเรา Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dive[VI] ดำน้ำ, See also: ดำ, Syn. sink, dip, immerse, Ant. surface, emerge
duck[VI] ดำน้ำ, See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ, Syn. evade, elude, slip
skin-dive[VI] ดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
submerse[VT] จุ่ม, See also: ดำน้ำ, แช่น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
cofferdamn. หีบดำน้ำ
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้,คนโง่,คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
dipper(ดิพ'เพอะ) n. ผู้จุ่ม,กระบวย,สิ่งที่ใช้จุ่ม,รางน้ำยาล้างฟิล์ม,นกที่ดำน้ำเก่ง,ชื่อกลุ่มดาว (Big Dipper,Little Dipper)
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้
skin divingn. การดำน้ำโดยไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ
skin-divevi. ดำน้ำ (ไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ), See also: skin-diver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
submarine(n) เรือดำน้ำ
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜り[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
潜る[もぐる, moguru] Thai: ดำน้ำ English: to dive (into water)
飛び込む[とびこむ, tobikomu] Thai: ดำน้ำลงไป English: to dive

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top