ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกเตอร์

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกเตอร์-, *ดอกเตอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกเตอร์[N] doctor, Example: เขาจบดอกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ผู้สำเร็จปริญญาเอกจากต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cold gear, Colonel. Please put it on. You, too, Doctor.โคลด์เกียร์, ท่านผู้พัน กรุณาใส่นี่ครับ คุณด้วย ดอกเตอร์ Akira (1988)
Published at 16, PhD at 20.จบตรีเมื่ออายุ 16 เป็นดอกเตอร์แค่อายุ 20 Pi (1998)
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย One Piece: Wan pîsu (1999)
The dream I've had since I was a kid!ดอกเตอร์ฮอกแบก One Piece: Wan pîsu (1999)
Dr. Ashford.ดอกเตอร์แอสฟอร์ด Resident Evil: Apocalypse (2004)
He made a deal with Dr. Doom, same as you.เขาทำข้อตกลงร่วมกับดอกเตอร์ดูมเหมือนคุณ Resident Evil: Apocalypse (2004)
-Dr. Munce is coming.-ดอกเตอร์มอนส์กำลังมา The Forgotten (2004)
-Dr. Munce, it's Telly.-ดอกเตอร์มอนส์ นี่เทลลี่ The Forgotten (2004)
-I'm Dr. Jack Munce.-ผมดอกเตอร์แจค มอนส์ The Forgotten (2004)
-I'll call you, Dr. Munce.-ฉันจะโทรหาคุณ ดอกเตอร์มอนส์ The Forgotten (2004)
-Excuse us, Dr. Munce.-ขอโทษนะ ดอกเตอร์มอนส์ The Forgotten (2004)
I introduce our new ambassador to the United Nations, and the representative to the world for all United States citizens, human and mutant alike,รวมไปถึงมนุษย์และพวกกลายพันธุ์ต่อไป ดอกเตอร์ แฮ็งค์ แมคคอยล์ ต้องอย่างงั้นขนปุย X-Men: The Last Stand (2006)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter

English-Thai: Nontri Dictionary
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
博士[はかせ, hakase] (n) ดอกเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top