ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกยาง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกยาง-, *ดอกยาง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกยางน. ลวดลายต่าง ๆ ของยางนอกล้อรถ เพื่อให้ยางเกาะถนน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tire tread; tyre treadดอกยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyre tread; tire treadดอกยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can see the sides real clear.นายจะเห็นรอยดอกยางได้อย่างชัดเจน No Country for Old Men (2007)
Well, probably be late for dinner.อันเก่า ดอกยางมันสึกหมดแล้ว Twilight (2008)
Turns out they were used, as in bald as a baby's behind.กลับกลายเป็นว่าเป็นล้อยางเก่า ดอกยางเหี้ยนเตียนเหมือนคนหัวล้านเลย Bad Blood (2010)
These beautifully unmolested tire tracks were found near the crime scene.รอยดอกยางล้อรถที่เห็นชัดเจน ที่พบใกล้กับจุดเกิดเหตุ Polly Wants a Crack at Her (2010)
And if she's lying, the tread should contain insect and plant matter that could place here there.และเผื่อถ้าเธอโกหก ดอกยางรถควรมีเศษแมลง หรือเศษพืชบ้างใช่ไหม - ที่อาจใช้มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ The Couple in the Cave (2010)
He found evidence, uh, in her tire treads that she was up here.เขาพบหลักฐานอยู่ใน ดอกยางล้อรถของเธอ ในขณะที่เธอมาที่นี่ The Couple in the Cave (2010)
♪ You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire ♪เธอคือดอกยางรองเท้าที่ว่องไวของเฟร็ดแอสแตร์ Heart (2012)
Now, on paper, this really ought not to work, all that power in the front wheels should just make it plough straight on in the corners and consume its own tyres.ตามใบเคลมแล้ว นี่มันไม่น่าเวิร์ค พลังทั้งหมดอยู่ที่ล้อหน้า มันจะดื้อโค้ง เอาแต่วิ่งตรง และเอาแต่กินดอกยาง Episode #18.3 (2012)
These treads are really jammed with evidence.ดอกยางพวกนี้เต็มไปด้วยหลักฐาน The Tiger in the Tale (2012)
DNA results from the epithelial cells you found in the victim's boot tread.ผลDNA จากเซลล์นื้อเยื่อบุผิว ที่คุณพบบนดอกยางรองเท้าของเหยื่อ The Tiger in the Tale (2012)
Were you able to pull a tread pattern?คุณได้รูปแบบดอกยางรถรึเปล่า The Good Earth (2012)
No tread on it at all. And the other one is flat.ดอกยางที่มันไม่มีเลย และอีกคนหนึ่งเป็นที่ราบ Rush (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tread[N] ดอกยาง (รถยนต์, รองเท้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top