ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกจัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกจัน-, *ดอกจัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกจัน(n) asterisk, See also: star, Example: ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ดอกจันทน์(n) placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant, Thai Definition: รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกจันน. เครื่องหมายมีลักษณะรูปกลม ๆ เป็นจัก ๆ ดังนี้ * เขียนไว้ข้างหน้าหรือหลังข้อความ เพื่อให้เป็นที่สังเกตหรือแสดงความสำคัญของคำหรือข้อความนั้น ๆ.
ดอกจันทน์น. เยื่อหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ. <i> (ดู จันทน์เทศ ที่ จันทน์)</i>.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monocellateดอกจันของงู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Press and hold down the asterisk key to change it to a ring tone.กดเครื่องหมายดอกจันค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเสียงเรียกเข้า Buried (2010)
There is a huge asterisk next to that statement.มีเครื่องหมายดอกจัน ท้ายประโยคนะ Bad Moon Rising (2010)
Asterisk.เครื่องหมายดอกจัน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
We've been through enough. We still need gold ore, hemlock, and mace.เราผ่านเรื่องแบบนี้มามากพอแล้ว เรายังต้องใช้แร่ทอง ต้นแฮมล็อค และก็ดอกจันทน์เทศ Death's Door (2011)
- What do we do now? - Star 69 him.เราจะทำยังไงกันดี ดอกจันทร์ 69 หาเขา Pain & Gain (2013)
Press the star key, press the six and press the nine!กดปุ่มดอกจันทร์ กดหกแล้วกดเก้า Pain & Gain (2013)
Every third character after the asterisk.ทุกตัวอักษรที่สาม หลังเครื่องหมายดอกจัน The Grey Hat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [ m ] ; étoile [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mace(n) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ, คทา
star(สทาร์) n. ดาว, ดวงดาว, ดาวฤกษ์, ดวงชะตา, โชค, วาสนา, ดอกจัน, อินทรธนู, ดารา, ดาวกระจาย, แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง, โด่งดัง, เป็นดารา, เกี่ยวกับดาว, ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ, ทำให้เป็นดารา, แสดงเป็นตัวเอก, ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว, เป็นดารา, นำแสดง
star-dot-starดอกจันจุดดอกจันหมายถึงเครื่องหมาย *.* (ในภาษาอังกฤษเรียกสัญลักษณ์ * นี้ว่า "star") ในระบบดอส หมายถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้ม เช่น "Copy A:*.* C:" แปลว่าให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มใน A: ไปไว้ใน C: ดู wildcard ประกอบ
wildcardsสัญลักษณ์ตัวแทนหมายถึงตัวอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ ก็มักใช้เมื่อต้องการสั่งให้มีการค้นแต่ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้แต่ชื่อก็อาจรู้แต่เพียงขึ้นต้นด้วยตัว S ในกรณีเช่นในระบบดอสกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนได้ 2 แบบ คือ 1. เครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักขระ ใด ๆ ก็ได้กี่ตัวก็ได้ 2. สัญลักษณ์ ?แทนอักขระใดก็ได้?แต่จำกัดเพียงตัวเดียวเช่น s*.xls sale.xls *.bmp arches.bm s????.* sweet.doc ?m.* om.pm4 suga?.??? sugar.txt *.* ทุกแฟ้ม WIMP : วิมพ์เป็นตัวย่อของคำต่อไปนี้คือ windows, icons, menus, pointing device ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบกูอี (GUI) แทนที่จะใช้วิธีการพิมพ์คำสั่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอสและวินโดว์

English-Thai: Nontri Dictionary
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
star(n) ดารา, ดาว, เครื่องหมายดอกจัน, ตัวเอก, โชควาสนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top