Search result for

ดนตรี

(73 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดนตรี-, *ดนตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดนตรี[N] music, Syn. เพลง, สังคีต, ท่วงทำนอง, ทำนองเพลง, Example: เมื่อจบการแสดงทุกคนต่างปรบมือเพราะดนตรีเพราะมาก, Thai definition: เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทำนองเพลง, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดนตรีน. เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทำนองเพลง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zheng music ดนตรีบรรเลงเจิ้ง [TU Subject Heading]
Xylophone music ดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
World music ดนตรีนานาชาติ [TU Subject Heading]
Woodwind quartets ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwind trios ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสามชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwind quartets (Saxophones) ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น (แซกโซโฟน) [TU Subject Heading]
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Ballet dance musicดนตรีสำหรับเต้นบัลเลต์ [TU Subject Heading]
Balletsดนตรีประกอบบัลเลต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, when I was your age, all I wanted was to be a musician,ตอนพ่ออายุเท่าลูกน่ะ.สิ่งเดียวที่ต้องการคือ เป็นนักดนตรี New Haven Can Wait (2008)
- Bobby's got a gig this weekend.- บ๊อบบี้ มีงานดนตรีสุดสัปดาห์นี้ Pilot (2008)
Then the band with its volunteer members.ไปจนถึงวงดนตรี Akai ito (2008)
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
Wow, you can sing?งั้นคุณก็มีความสามารถทางด้านดนตรีน่ะสิ Scandal Makers (2008)
We have five singing contestants in the studio for the contest.เรามีกลุ่มศิลปินห้าคนที่นี่ ที่มาเพื่อความท้าทายทางดนตรีกันนะครับ Scandal Makers (2008)
The one and only family band!ขอเชิญชมวงดนตรีครอบครัวนี้กันเถอะค่ะ Scandal Makers (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
What's that now? Is that music?นั้นอะไร\ มันเป็นเสียงดนตรีใช่ไหม Beethoven Virus (2008)
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)
The Italians who hadn't learned to play instruments before... where was that?ชาวอิตเลียนที่ไม่เคยเรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรีมาก่อน... นั่นมันที่ไหน? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดนตรี[n.] (dontrī) EN: music   FR: musique [f]
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlātsik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีไทย[n. exp.] (dontrī Thai) EN: traditional Thai music   
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai doēm) EN: Thai classical music   

English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adagio[N] ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
allegretto[N] ดนตรีซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว
alto clef[N] ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
fandango[N] การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ, See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
fantasia[N] ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน, See also: ทำนองเสียงผสม, Syn. rhapsody, rouldad
folk[N] ดนตรีแนวลูกทุ่ง, See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน, Syn. folk music
galliard[N] การเต้นรำชนิดหนึ่ง (ในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17), See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
gavotte[N] การเต้นรำของคนฝรั่งเศสที่นิยมกันมากในช่วงคริสต์ศตวรรษ17, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำชนิดหนึ่งของคนฝรั่งเศส
hard rock[N] ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
heavy metal[N] ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)

English-Thai: Nontri Dictionary
bandsman(n) นักดนตรี
cither(n) เครื่องดนตรีโบราณคล้ายพิณ
clef(n) ตัวโน้ตดนตรี
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
gamut(n) โทนเสียงดนตรี,ระยะตลอด,ช่วงเสียง
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
音楽[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音楽[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music

German-Thai: Longdo Dictionary
Musik(n) |die, nur Sing.| ดนตรี
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Musiker(n) |der, pl. Musiker| นักดนตรี , See also: Related: die Musikerin
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top