ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฐาน-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฐาน, -ฐาน-, *ฐาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคพื้นฐาน(phrase) kernel sentence

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐาน(n) base, See also: station, platform, Syn. ที่ตั้ง, ที่รองรับ, Example: ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า, Count Unit: ฐาน, Notes: (บาลี)
ฐาน(n) standard, See also: criterion, Syn. มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, Example: ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม, Notes: (บาลี)
ฐาน(conj) because of, Example: นายตำรวจถูกลงโทษ ฐานละเว้นหน้าที่, Notes: (บาลี)
ฐาน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passive articulatorฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
radixฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
radixฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baseฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฐาน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [ m ] ; base [ f ] ; piédestal [ m ] ; assiette [ f ] ; fond [ m ] ; fondement [ m ] ; pied [ m ]
ฐาน[thān] (conj) EN: because of ; on the grounds of  FR: sur la base de

English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag(n) ฐาน
bottom(n) ฐาน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน, รากฐาน
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท, หลักฐาน
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
half-quiren. กระดาษ 12 แผ่นมาตรฐาน
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basic(adj) เกี่ยวกับฐาน, เกี่ยวกับมูลฐาน
bed(n) ที่นอน, เตียง, แท่น, พื้นล่าง, ฐาน
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน
confutation(n) การหักล้าง, การพิสูจน์ว่าผิด, การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน
elementary(adj) เบื้องต้น, ขั้นต้น, ปฐม, ชั้นต้น, พื้นฐาน
foundation(n) การสถาปนา, รากตึก, รากฐาน, การสร้าง, มูลนิธิ, หลักฐาน, พื้นฐาน
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ, เป็นรากเหง้า, โดยสันดาน, เป็นมูลฐาน
gauge(n) เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ, วงเวียน, เกณฑ์มาตรฐาน
groundwork(n) รากฐาน, พื้นฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: hauptsächlich, Syn. grundsätzlich

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top