ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติโยม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติโยม-, *ญาติโยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติโยม[N] folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My entire family?ญาติโยมทั้งหมดเลยเหรอ Rango (2011)
You and your entire family get your hands up where I can see them.เราล้อมไว้แล้ว ญาติโยมทั้งหมดยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ Rango (2011)
Shit. Here comes the neighborhood.เวรกรรม ญาติโยมดันโผล่มาซะงั้น Riddick (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติโยม[n. exp.] (yātyōm) EN: folks   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top