ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติห่างๆ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติห่างๆ-, *ญาติห่างๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติห่างๆ[N] distant relative, Example: เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The candy store? Belonged to some ancient relativeก็เป็นของญาติห่างๆ Always - Sunset on Third Street (2005)
actually, the ninth was a distant relative of...ความจริง, คนที่9 เป็นญาติห่างๆของ... Namastey London (2007)
A distant cousin, perhaps. Maybe they, too, were sent to find Akator.ญาติห่างๆมั้ง พวกเขาถูกส่งให้ออกไปหาอะเกเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- His next of kin is here.ญาติห่างๆ ของเขาอยู่ที่นี่ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
And she was my second cousin.และเธอเป็นญาติห่างๆของฉัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
And she was my second cousin.และเธอเป็นญาติห่างๆของฉัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
It looked like a cousin of bigfoot. "ยังกับเป็นญาติห่างๆของไอ้ตีนโต" Johari Window (2010)
- it wouldn't speak to you either. - I have a cousin. His wife is a cardiologist.มันก็จะไม่พูดกับคุณเหมือนกันนั่นแหละ ฉันมีญาติห่างๆ เมียเขาเป็นหมอโรคหัวใจ Blink (2010)
Could be a cousin, but you're a war hero who can't find a place to live.น่าจะเป็นญาติห่างๆ แต่คุณเป็นวีระบุรุษสงคราม ที่ยังหาบ้านอยู่ไม่ได้ A Study in Pink (2010)
Distant cousin!ญาติห่างๆ Cyrano Agency (2010)
We sure she's not a Russo, a second cousin twice removed or something?แน่ใจนะ ว่าเธอไม่ใช่รุสโซ่ ญาติห่างๆ อะไรแบบนั้น My Heart Will Go On (2011)
A stranger arrives... claiming to be a distant relation.อยู่ดีๆก็มีคนแปลกหน้ามาอ้าง ว่าเป็นญาติห่างๆ ย่อมต้องถูกสงสัยว่าต้องการอะไร Dark Shadows (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติห่างๆ[n. exp.] (yāt hāng-hāng) EN: distant relative   FR: famille éloignée [f] ; lointain parent [m] ; parent éloigné [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cousin[N] ญาติห่างๆ, Syn. relative

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top