ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติสายโลหิต

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติสายโลหิต-, *ญาติสายโลหิต*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ญาติสายโลหิต มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ญาติสายโลหิต*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติสายโลหิต[N] relative, See also: near relations, Example: ปู่, ย่า, ตา, ยาย, พ่อ, แม่และลูก ถือเป็นญาติสายโลหิต, Count unit: คน, Thai definition: คนร่วมสายเลือดอันเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blood relativesญาติสาโลหิต, ญาติสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติสายโลหิต[n. exp.] (yāt sāi lōhit) EN: relative ; near relations   FR: parent [m] ; proche parent [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top