ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติสนิท

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติสนิท-, *ญาติสนิท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติสนิท[N] close relative, Example: ผู้ที่อยู่เฝ้าศพก็จะมีแต่ญาติสนิทเท่านั้นเอง, Thai definition: คนในวงศ์วานทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือแม่ที่มีความใกล้ชิดกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A brother, a cousin... as you've always been.พี่ชาย ญาติสนิท อย่างที่นายเป็นมาตลอด Pola X (1999)
The sickness has become a relative term for me.การป่วยไข้กลายเป็นญาติสนิทของผมแล้วหละ The Notebook (2004)
- No personal effects to next of kin.- ห้ามส่งมอบให้แก่ญาติสนิท - นี่! Eagle Eye (2008)
you want to question dr. bishop, you go find his next of kin and have 'em escort you in.คุณอยากสอบปากคำ ดร.บิช็อป ก็ไปตามหาญาติสนิทที่สุดของเขา ให้พาคุณไปหาบิช็อป Pilot (2008)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
Unlikely you've got an extended family, not one you're close to. So brother it is.คุณไม่น่าจะมีญาติสนิท เพราะงั้นน่าจะเป็นพี่ชาย A Study in Pink (2010)
Has anyone but your closest kin has ever done more for you?จะมีใครไหมนอกเสียจากญาติสนิท ของนายที่ทำแบบนี้น่ะ Let It Bleed (2011)
She's not married, not close to relatives.เธอไม่ได้แต่งงาน ไม่มีญาติสนิท Lauren (2011)
Do you know who his next of kin is?คุณพอรู้ไหม ใครเป็นญาติสนิทของเขา Deadfall (2012)
For a next of kin?เพื่อหาญาติสนิทเนี่ยนะ Mors Praematura (2013)
Jason Greenfield, died two weeks ago of an apparent heroin overdose, no next of kin.เจสัน กรีนฟิลด์ ตายเมื่อสองสัปดาห์ก่อน สาเหตุระบุว่าเสพยาเกินขนาด ไม่มีญาติสนิท Mors Praematura (2013)
You will write the details of your next of kin. On that bag.และเขียนรายละเอียด ของญาติสนิทลงไปบนถุง Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติสนิท[n. exp.] (yāt sanit) EN: close relative   FR: parent proche [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
next of kin[N] ญาติใกล้ชิดมากที่สุด, See also: ญาติสนิทที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top