ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติพี่น้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติพี่น้อง-, *ญาติพี่น้อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติพี่น้อง(n) relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count Unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinญาติพี่น้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has no money, no connections, nothing that can tempt him.หล่อนไม่มีเงิน ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีอะไรเป็นเครื่องล่อใจเขาได้ Episode #1.5 (1995)
And I had no brothers or sisters or close kin in that part of the country.ผมไม่มีญาติพี่น้องในถิ่นนั้น Titanic (1997)
If your brother is there tell him to leave right awayถ้ามีญาติพี่น้องบอกให้เขาหนีไป Infernal Affairs (2002)
They have to arrive as they left.คิดว่าเราเป็นญาติพี่น้องกัน ฉะนั้นทุกคนต้องไปตามล่าฝัน Golden Door (2006)
Of course I do, but you have to write it down.ญาติพี่น้องรู้กันหมดแล้ว เรื่องต่าง ๆไม่สำคัญเลย Golden Door (2006)
What do your folks do?ญาติพี่น้องทำอะไร? Fly, Daddy, Fly (2006)
You're in the red. You have relatives.บัญชีเธอแดง แล้วเธอน่ะก็มีญาติพี่น้อง Bang, Bang, Your Debt (2007)
A friend told me a family-oriented woman would be popular in this kind of partyมีเพื่อนบอกว่าปาร์ตี้แบบนี้ผู้หญิงจากครอบครัวใหญ่จะเป็นที่นิยมมาก [ แบบครอบครัวชนบทที่มีญาติพี่น้องอยู่รวมกัน ] Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I'm not your brother. I'm not your boyfriend.ญาติพี่น้อง หรือ แฟนคุณ Babylon A.D. (2008)
Craig Mitchell, 45 years old, no living family, มีอะไร ? เคร็ก มิทเชล อายุ 45 ไม่มีญาติพี่น้อง Quantum of Solace (2008)
I won't give it to you.ญาติพี่น้องเราที่เป็นคนดี... Gomorrah (2008)
Combo's people, his ma, grandma, cousins, everyone was all choked up and shit.บรรดาเพื่อนฝูงของคอมโบ้ แม่ของเขา คุณยาย ญาติพี่น้อง ทุกคนต่างมาร่วมงานฝังศและอำลาครั้งสุดท้าย Mandala (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติพี่น้อง[yāt phīnøng] (n, exp) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman  FR: famille [ f ] ; parents [ mpl ] ; parentèle [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindred(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ, Syn. kin, relative
kinfolk(n) ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง, Syn. kinsfolk, relative, family
kinsman(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative
relation(n) ญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, Syn. kindred, kinship, relative
relative(n) เครือญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, Syn. family, relation
tribe(n) ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ทรัพย์สมบัติ, สิ่งของที่มีอยู่, ของประกอบ, ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship, possessions, assets
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด, ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
flesh(เฟลช) n. เนื้อ, เนื้อหนังมังสา, ความอ้วน, น้ำหนัก, ร่างกาย, มนุษย์, สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย, ญาติพี่น้อง, ลูกในไส้, เนื้อผลไม้, ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง, ลูกในไส้, เลือดเนื้อเชื้อไข, ร่างกาย, เนื้อหนังมังสา, โลกีย์, ความเป็นจริงแห่งโลก
kin(คิน) n. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ความเกี่ยวดองกัน, เครือญาติ, ญาติเกี่ยวดอง, สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน, เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง, ตระกูล, วงศ์, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, ความเกี่ยวดอง, ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ., adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n., pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks, kinsfolk
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, adj. สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง, สมาชิกในครอบครัว, พ่อแม่พี่น้อง
kin(n) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, ความเกี่ยวดอง
kindred(n) ญาติพี่น้อง, เทือกเถาเหล่ากอ, วงศ์ตระกูล
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ
relation(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ญาติพี่น้อง
relative(n) ญาติพี่น้อง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top