Search result for

ซ่อมแซม

(49 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ่อมแซม-, *ซ่อมแซม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ่อมแซมก. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม.
ทะนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทะนุบำรุงวัด
ทำนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทำนุบำรุงวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whoever fixed ours is about to get stiffed.ผู้ใดซ่อมแซมของเรา\ n กำลังจะไม่ได้รับเงิน Adverse Events (2008)
I notice the house is falling down... sad to see the place is in such a state of disrepair..ฉันสังเกตุเห็นคฤหาสน์ที่กำลังเสื่อมโทรม เศร้าที่ได้เห็นสถานที่ซึ่งไร้การซ่อมแซม The Secret of Moonacre (2008)
She put in for repair. A wounded duck.มันเข้ามาจอดเพื่อซ่อมแซม เหมือนเป็ดที่บาดเจ็บ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
To repair, salvage and to rescue.ด้านการซ่อมแซม กู้ภัย และช่วยชิวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We've fixed up this place with new brick walls and covered everything in tin.เราซ่อมแซมสถานที่นี้ด้วยกำแพงอิฐ และปิดทุกอย่างด้วยดีบุก. Episode #1.8 (2008)
Restores broken cells and stops cancer from progressing.ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และช่วยยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง Death Note: L Change the World (2008)
Restores nerve cells, so it may be a wonder drug for Alzheimer.ฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนประสาท จนอาจกลายเป็นยามหัศจรรย์ของโรคอัลไซเมอร์ Death Note: L Change the World (2008)
- Make them, sell them, repair them?- ให้พวกเขาขายพวกเขาซ่อมแซมได้? Revolutionary Road (2008)
- Building Repair Assistant.- ผู้ช่วยซ่อมแซมอาคาร City of Ember (2008)
Take care of it. Always keep it in good repair.ดูแลมันคอยซ่อมแซมให้ดีเสมอ City of Ember (2008)
It'll take 24 hours to fix it robotically.ต้องใช้เวลา 24 ชม. ในการซ่อมแซม The Day the Earth Stood Still (2008)
From that moment forward, he would do what he could to help people, to help them fix their lives.ว่านับจากวินาทีนั้นเป็นต้นไป เขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้คน ช่วยพวกเขาซ่อมแซมชีวิตที่เสียหาย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botch[VT] ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
do over[PHRV] ซ่อมแซม
do up[PHRV] ซ่อมแซม (คำไม่เป็นทางการ)
fit up[PHRV] ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ, See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fix over[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง
fix up[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง
fix with[PHRV] ซ่อมแซมด้วย, See also: ซ่อมด้วย
doctor[VT] ซ่อม, See also: ซ่อมแซม
fix[VT] ซ่อมแซม, See also: ซ่อม, แก้, Syn. repair, mend, correct, Ant. damage, spoil
go over[PHRV] ทำความสะอาด, See also: ซ่อมแซม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter

English-Thai: Nontri Dictionary
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vt) ซ่อมแซม,ปะ,แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น
mender(n) ผู้ซ่อมแซม,ช่าง,ผู้แก้ไข
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直す[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top