ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซื่อๆ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซื่อๆ-, *ซื่อๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So you're an honest farmer.แค่ชาวนาซื่อๆ เรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
This is the only game I know you can call a penalty on yourself-- if you're honest, which most people are.เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราทำโทษตัวเอง ถ้าเราเล่นซื่อๆ เหมือนคนส่วนใหญ่ The Legend of Bagger Vance (2000)
- He's a Mercer. Don't let him fool you.อย่าให้หน้าซื่อๆ หลอกเอาได้ Four Brothers (2005)
You're not being very transparent, Warden.นายเป็นคน ซื่อๆนะ ,วอร์เดน Manhunt (2006)
I must tell you honestly that I really find refreshing.แต่ฉันอยากจะพูดว่า เธอเป็นคนซื่อๆดี Drag Me to Hell (2009)
Your naive romantic attractionอารมณ์โรแมนติคซื่อๆของแก Legion (2009)
Not some plain baby jane.เบบี้เจนเป็นคนซื่อๆ Enough About Eve (2009)
I mean, if he doesn't know anything, then it's just a... an innocent question.ทำไมไม่ล่ะ? ผมหมายถึง ถ้าเขาไม่ได้รู้อะไรเลย งั้นก็ถามเขาไป อย่างซื่อๆ สิ Under Control (2010)
Call it foolish, naive hope that if I'm ever that far up shit creek, somebody might do the same for me.เค้าเรียกว่าโง่ ความหวังซื่อๆ แต่ถ้าเกิดฉันตกอยู่ในสถานการณ์นั้น คงมีคนทำอย่างฉันตอนนี้น่ะแหละ Guts (2010)
The enemy won't play fairพวกศัตรูก็คงไม่เล่นซื่อๆ Clone Cadets (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simple-minded[ADJ] ไร้เดียงสา, See also: ซื่อๆ, Syn. childish
unsophisticated[ADJ] ซื่อๆ, See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. innocent, simple, artless, na?ve

English-Thai: Nontri Dictionary
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top