ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งไม่ถูกต้อง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งไม่ถูกต้อง-, *ซึ่งไม่ถูกต้อง*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง
inaccurate[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งคลาดเคลื่อน, Syn. incorrect, Ant. accurate, correct
incorrect[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ผิดพลาด, Syn. erroneous, inaccurate, Ant. accurate, correct, perfect
indecent[ADJ] ที่ไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate
unrighteous[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
untoward[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง, ซึ่งไม่สมควร, Syn. improper
wrongful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top