ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึมซับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึมซับ-, *ซึมซับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมซับ[V] absorb, See also: soak up, suck up, Syn. ดูดซึม, ซึม, ซับ, ดูดซับ, ดูด, Example: ถ้าไม่มีต้นไม้ รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้ พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some...ผมเพิ่งทาโลชั่นกันเเดด ผมพยายามจะซึมซับ... Jaws (1975)
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ The Road Warrior (1981)
Europe, America and back always soaking in the oceanระหว่างยุโรปกับอเมริกา ซึมซับประสบการณ์ในมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secondhand, the size of a postage stamp... it returned to the projectionist's cabin.อาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา The Dreamers (2003)
And I just soaked it up like a sponge.ผมซึมซับมันเหมือนฟองน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I just wanted to take it all in my first time out.ผมแค่อยากซึมซับบรรยากาศก่อนน่ะ ไปครั้งแรก An Inconvenient Lie (2007)
Good absorption is important to the skin.การซึมซับที่ดี เป็นเรื่องสำคัญต่อผิว Unstoppable Marriage (2007)
You can't take a little pleasure in anything, can you?คุณจะซึมซับความสุขเล็กๆน้อยๆบ้างไม่ได้เลยใช่มั้ย? Shoot 'Em Up (2007)
Well, how about you soak up this romantic view.งั้น, มานั่งซึมซับบรรยากาศโรแมนติก นี่หน่อยเป็นไง Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Your metabolism is primed to accept abilities.ระบบเผาผลาญร่างกายนายเหมาะต่อการซึมซับพลัง Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Relish the moment.ซึมซับช่วงเวลานี่ Heaven and Hell (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึมซับ[v.] (seum sap) EN: absorb   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb[VT] รับรู้, See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
adsorb[VT] ดูดซับ, See also: ซึมซับ
imbue with[PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with
imbibe[VI] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb
imbibe[VT] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด

German-Thai: Longdo Dictionary
schlucken(vt) |schluckte, hat geschluckt| ซึมซับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top