ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซี้

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซี้-, *ซี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี้[V] be close to, See also: be on intimate terms with, Syn. สนิท, Example: เขาซี้กับเจ้านาย ขนาดไปค้างที่บ้านมาแล้ว, Thai definition: เข้ากันได้ดีอย่างใกล้ชิด, รู้ใจกันอย่างแนบชิด, Notes: (ปาก)
ซี้[V] die, See also: pass away, perish, croak, Syn. ตาย, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, Example: โกวร้านกาแฟซี้แล้วเมื่อคืนนี้, Thai definition: สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, Notes: (ปาก)
ซี้[ADJ] close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminantly, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซี่น. คำเรียกของเล็ก ๆ ยาว ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ฟันซี่หนึ่ง ฟัน ๒ ซี่.
ซี้ซอนว. ซอกซอน, ลี้ลับ.
ซี้ว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกินอาหารเผ็ดเป็นต้น.
ซี่โครงน. กระดูกโครงอกลักษณะเป็นท่อนแบนยาวและโค้ง เรียงเป็นคู่ ๆ ลงมา ๑๒ คู่ ส่วนโคนติดกับด้านข้างของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ส่วนปลาย ๑๐ คู่ ติดกับด้านข้างของกระดูกหน้าอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Screwball in the corner pocket.ซี้ยวในกระเป๋ามุม Pinocchio (1940)
We're gonna die, damn it!เราซี้แหง บ้าเอ๊ย! Stand by Me (1986)
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป Stand by Me (1986)
What are you gonna wish for this time?ฉันเป็นเพี่อนซี้นายนะ Big (1988)
They get me back in the bush, I'm coming back in a bag.ถ้าฉันเข้าไปในป่ากับพวกนี้อีกก็ซี้แหง ใส่โลงกลับมาได้เลย Casualties of War (1989)
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น Goodfellas (1990)
According to Catherine, they met through Towers and hit it off.ตามที่แคทเธอรีนเล่า พวกเธอรู้จักกันผ่านทาวเวอร์และกลายเป็นซี้กัน Basic Instinct (1992)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ? Basic Instinct (1992)
I'm not gonna forget my best friend on his day of days.- ใจเย็น ราสต้า - ฉันไม่ทางลืมวันสำคัญของเพื่อนซี้หรอก Cool Runnings (1993)
[ Weak Chuckle ][น้อยซิกซี้Pulp Fiction (1994)
You're a speed freak, jacking methamphetamine again.แกมันแอบไปซี้ดยาน่ะไม่ว่า Heat (1995)
No l.D.หรือบัตรประชาชน ซี้แน่เพื่อน Nothing to Lose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale   FR: rayon [m]
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ซี่[v.] (sī) EN: cover ; screw   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
ซี่กรง[n. exp.] (sī krong) FR: barreau d'une cage [f]
ซี่ล้อ[n.] (sī lø) EN: spoke   FR: rayon (d'une roue) [m]
ซี่ลูกกรง[n. exp.] (sī lūkkrong) EN: bar   FR: barreau de balustrade [m]
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng løi) EN: floating rib   FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: spare ribs   

German-Thai: Longdo Dictionary
Kumpel(n) |der, pl. Kumpel| เพื่อนสนิท, คู่ซี้ (ความหมายคล้ายกับคำ buddy ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top