ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซี่โครงหมู

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซี่โครงหมู-, *ซี่โครงหมู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three little pigs' ribs... and a cow-that-jumped-over-the-moon burger... with fries.ซี่โครงหมูสามตัว และ เบอร์เกอร์วัวซึ่งกระโดดข้ามพระจันทร์ พร้อมกับแมลงวัน Happily N'Ever After (2006)
This is about a 7-pound pork loin roast.ซี่โครงหมูประมาณ 7ปอนด์ครับ Trick 'r Treat (2007)
Right.ต่อไปผมจะไปเอา ซี่โครงหมูอบมา Trick 'r Treat (2007)
Honey, steamed rib.ที่รัก ซี่โครงหมูอบจ๊ะ Episode #1.9 (2009)
Baby backs are on sale.ซี่โครงหมูอ่อนกำลังลดราคา Spider and the Fly (2010)
At least, you didn't get my spare ribs.อย่างน้อยพวกนั้นก็ไม่เอาซี่โครงหมูอบของฉันไป Geography of Global Conflict (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: spare ribs   
ซี่โครงหมูทอด[n. exp.] (sīkhrōng mū thøt) EN: fried spare ribs   
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū sām rot) EN: sweet, sour and salty spare ribs   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top