Search result for

ซิ

(116 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซิ-, *ซิ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซิกซ์Sikh

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
มอซิลลา (org uniq ) Mozilla

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิ[END] particle, See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood, Syn. สิ, Example: ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น
ซิ[V] drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
ซิ[N] zipper, See also: slide fastener, Example: แม่รูดซิปกางเกงนักเรียนให้ลูกชายคนเล็ก, Count unit: อัน,เส้น,สาย, Thai definition: เครื่องรูดปิดให้ริมผ้าหรือวัสดุ 2 ชิ้นประสานกัน ประกอบด้วยฟันโลหะเล็กๆ 2 แถว มีที่รูดให้ฟันประกบกันหรือแยกออกจากกันได้, Notes: (อังกฤษ)
ซิ[N] Rasbora Heteromorpha, See also: name of species of small fish, Syn. ปลาซิว, Example: คลองหน้าบ้านมีปลาซิวเป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุลในวงศ์ Cyprinidae ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต เกล็ดโต อาศัยใกล้ผิวน้ำ ที่รู้จักกันทั่วไปและพบทั่วประเทศ
ซิ[N] Sikhs, Syn. ซิกข์, สิกข์, Example: มีรายงานว่า ชาวซิกถูกทหารอินเดียบุกกวาดล้าง เสียชีวิตกว่า 500 คน, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาสิกข์ ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาปประเทศอินเดีย
ซิ[ADV] profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว
ซิกๆ[ADV] weepingly (without making a loud noise), Syn. กระซิกๆ, Example: ชาวค่ายร้องไห้ซิกๆ เหมือนเสียงคลื่นกระทบหาด, Thai definition: เรียกอาการที่ร้องไห้ค่อยๆ ว่า ร้องไห้ซิกๆ
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
ซิ่ง[ADV] speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
ซิ่น[N] wrap-around skirt, See also: sarong, skirt, Syn. ผ้าซิ่น, Example: ซิ่นที่ผู้หญิงลาวนุ่งอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปมักเป็นซิ่นทอมือ, Count unit: ผืน, ตัว, ถุง, Thai definition: ผ้าถุงอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงนุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซิ, ซิ่, ซีคำประกอบท้ายประโยคเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด เป็นต้น, โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับคำเป็นต้น เช่น ไปซิ มาซิ ไปซิ่ มาซิ่ ไปซี มาซี, สิ ก็ว่า.
ซิก ๆว. เรียกอาการที่ร้องไห้ค่อย ๆ ว่า ร้องไห้ซิก ๆ, กระซิก ๆ ก็ว่า.
ซิก ๑, ซิ่กว. เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว ว่า เหงื่อไหลซิก เหงื่อไหลซิ่ก.
ซิก ๒, ซิกข์น. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีปฐมศาสดาชื่อ คุรุนานัก
ซิก ๒, ซิกข์ชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาซิกข์ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
ซิก ๒, ซิกข์สิกข์ หรือ สิข ก็ว่า.
ซิก ๓ดู จามจุรี ๒.
ซิกซี้ก. หัวเราะเย้าหยอกกัน, ระริก, กระซิกกระซี้ ก็ว่า.
ซิการ์น. ใบยาสูบซึ่งมวนแน่น มีขนาดโตกว่าบุหรี่ ปลาย ๒ ข้างค่อนข้างเรียว.
ซิกาแร็ตน. ใบยาสูบที่หั่นเป็นเส้น แล้วมวนด้วยกระดาษ หัวท้ายตัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractiflexซิกแซกเป็นระยะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zinc blendeซิงก์เบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sitcomซิตคอม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
neurosyphilis; neuroluesซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurolues; neurosyphilisซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myelosyphilisซิฟิลิสไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SIM (subscriber identity module)ซิม (มอดูลระบุผู้เช่า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simplexซิมเพล็กซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
silcreteซิลครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sillimaniteซิลลิมาไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siliconซิลิคอน
ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งอยู่ในรูปของสารประกอบ เช่น ทรายหรือซิลิเกต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synchrotronซิงโครทรอน, เครื่องเร่งอนุภาค ที่อนุภาคถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ และถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซิงโครทรอนเครื่องแรก ชื่อ คอสโมทรอน (Cosmotron) สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2495 ตั้งอยู่ที่ Brookhaven National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเร่งโปรตอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
[นิวเคลียร์]
Synchrotronซินโครตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicon nitrideซิลิกอนไนไตรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicon oxideซิลิกอนออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicaซิลิกา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silica gelซิลิกาเจล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silica fumeซิลิกาฟูม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zingiberaceae ซิงจิเบอเรซิอี [TU Subject Heading]
Cigarsซิการ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just signal the Bartender, and she sends over a line of shots?นายแค่ส่งซิกให้บาร์เทนเดอร์ จากนั้นเธอก็ส่งเครื่องดื่มมาให้นาย The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
.. No, but it's not one of those artsy shot where you can't tell if it's a belly button.ภาพที่ดูศิลป์ไม่เป็นความลับ แต่ภาพที่พุงยื่นนี่ซิ อย่าบอกใครนะ The Serena Also Rises (2008)
Well, Serena and I were supposed to have a movie night, but she cancelled, so I thought...ก็เซรีน่ากับฉันนัดกันว่า จะดูหนังด้วยกัน แต่เธอแคนเซิล ดังนั้นฉันเลยคิดว่า The Ex-Files (2008)
- Being queen is Blair's whole thing.นั่นมันเรื่องของแบลร์ ดูซิ.. The Serena Also Rises (2008)
X.O.X.O., Gossip girl.จุ๊บๆ กอสซิปเกิร์ล The Ex-Files (2008)
Whoa! No way. You see "Gossip girl"?โว้ว ไม่มีทาง เธอเห็นในกอสซิปเกิร์ลมั้ย The Ex-Files (2008)
A.P. Scores good...ไหนดูซิ The Ex-Files (2008)
Let's see here.ไหนดูซิ The Ex-Files (2008)
Gossip girl here-- your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.กอสซิปเกิร์ลมาแล้ว แหล่งข่าวแห่งเดียว ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวคาวๆ ของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน พวกเขาจะยึดเงินเราหรอ The Ex-Files (2008)
You know you love me.ชอบฉันเหมือนกันล่ะซิ The Dark Night (2008)
Jenny, come. Look.-เจนนี่ มานี่ซิ The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิ[X] (si) EN: [imperative/emphatic particle]   FR: [particule impérative ou d'insistance]
ซิ[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   
ซิกมันด์ ฟรอยด์[n. prop.] (Sikaman Frøi) EN: Sigmund Freud   FR: Sigmund Freud
ซิการ์[n.] (sikā) EN: cigar   FR: cigare [m]
ซิกแซ็ก[adv.] (siksaek) EN: zigzag   FR: en zigzag
ซิ่ง[adv.] (sing) EN: speeding ; fast ; quickly ; swiftly   
ซิดนีย์[n. prop.] (Sitnī) EN: Sydney   FR: Sydney
ซิดนีย์โอเปราเฮาส์[n. prop.] (Sitnī Ōpērā Hao) EN: Sydney Opera House   FR: Opéra de Sydney [m]
ซิ่น[n.] (sin) EN: wrap-around skirt ; sarong ; skirt   FR: sarong (de femme) [m]
ซิ[n.] (sip) EN: zipper ; zip ; slide fastener   FR: fermeture éclair [f] ; zip [m] (anglic.)

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cigar[N] ซิการ์
Cinderella[N] ซินเดอเรลล่า, See also: ตัวละครในนิทาน
cinnamon[N] ซินนามอน
pox[N] ซิฟิลิส
zip[N] ซิป, See also: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
zipper[N] ซิป, See also: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, Syn. fastener, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
benzene(n) น้ำมันเบนซิ
benzine(n) น้ำมันเบนซิ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิ
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
cigar(n) ซิการ์
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิ
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิ
gasolene(n) น้ำมันเบนซิ

German-Thai: Longdo Dictionary
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด),การซุบซิบ , See also: S. das Gespräch
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)
reagieren(vi) |reagierte, hat reagiert| ทำปฏิกิริยา เช่น Wasser reagiert nicht mit Sauerstoff. น้ำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง
Pazifik(n uniq) |der| มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น im Pazifik, See also: S. pazifischer Ozean
Image:
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top