ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซาบซึ้งใจ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซาบซึ้งใจ-, *ซาบซึ้งใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be deeply impressed (by), See also: be captivated (by), Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ, Example: แม้พวกเขาจะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังส่งน้ำใจมาให้ พวกเราซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ, Thai definition: รู้สึกจับใจลึกซึ้ง, รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินใจซาบซึ้งใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I really appreciate you offering your services free of charge.ฉันถึงซาบซึ้งใจมาก ที่คุณจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน Bringing Down the House (2003)
Hey, I really appreciate this.เฮ้ ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่ช่วยเป็นอย่างมากครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I'm grateful you have... joined us today for this humble celebration.ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก ที่ทุกท่านให้เกียรติ มาร่วมงานฉลองอันต่ำต้อยในวันนี้ Milarepa (2006)
For this I am very grateful.ข้าซาบซึ้งใจมาก Milarepa (2006)
everything you've done for kal-el... you have my deepest gratitude.ทุกอย่างที่เจ้าทำเพือ่คาล-เอล ... ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก Zod (2006)
"It was so very much appreciated by your father and I.""พ่อกับแม่ ต่างซาบซึ้งใจลูกมากจริงๆ" Becoming Jane (2007)
My sister wishes to remain anonymous, but your kind regard is much appreciated.น้องสาวผมอยากจะปิดบังชื่อเสียงไว้ครับ แต่พวกเราซาบซึ้งใจมาก Becoming Jane (2007)
I know. And I appreciate it. Thank you.ฉันรู้ค่ะ และฉันก็ซาบซึ้งใจมาก ขอบคุณนะคะ P2 (2007)
This is simply just a reflection of my appreciation.นี่คือการแสดงความซาบซึ้งใจของผม RocknRolla (2008)
I appreciate your concern, David.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่นายเป็นห่วง เดวิด Capybara (2008)
You make sure my gratitude goes to Luann.นายทำให้เเน่ใจนะว่า ความรู้สึกซาบซึ้งใจของฉันไปถึงลูแอน Giving Back (2008)
You got no idea how much I appreciate you helping me out.พวกนายไม่รู้หรอกว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากแค่ไหนที่ช่วยฉันออกมา Giving Back (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impress[VI] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top