Search result for

ซอ

(115 entries)
(0.1225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซอ-, *ซอ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ซ่อย[ซอย^] (vi vt ) ช่วย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอ[N] fiddle, See also: bamboo stump, bamboo clump, violin, Example: เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
ซอ[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
ซอ[N] envelope, See also: case, wrapping, Syn. ปลอก, Count unit: ซอง, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
ซอ[N] stall, See also: stable, pen, shed, Example: เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง, Thai definition: ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ
ซอ[CLAS] pack, See also: package, case, packet, Example: คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
ซอ[V] worm, See also: creep, crawl, Syn. ชอน, Example: พยาธิซอนก้นน้อง, Thai definition: ชอนไป
ซอ[N] lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count unit: ซอย, Thai definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่
ซอ[V] slice, See also: mince, divide, Example: แม่ซอยหัวหอมใส่ในยำวุ้นเส้น, Thai definition: ผ่าหรือตัดให้เป็นส่วนเล็กๆ
ซอ[N] sauce, Example: ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศขายดีเป็นอันดับหนึ่ง, Thai definition: เครื่องปรุงรส มีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้จิ้มหรือปรุงอาหารเพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ซอยผม[V] cut the hair, See also: thin the hair, snip the hair, Example: ยุ่งๆ มาหลายวัน เพิ่งจะมีโอกาสไปร้านทำผมให้ช่างเขาซอยผมให้วันนี้เอง, Thai definition: ตัดแต่งผมให้มีรูปทรงต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซอน. ลำไม้ไผ่ช่วงโคนที่เหลืออยู่ที่กอ.
ซอน. ชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี ใช้คันชักสีกับสายซอที่ขึงตึงเพื่อให้เกิดเสียง มีหลายชนิด เช่น ซอสามสาย ซออู้ ซอด้วง, ลักษณนามว่า คัน.
ซอก. ร้องเพลง, ขับร้อง, เช่น ขับซอยอราชเที้ยร ทุกเมือง (ลอ).
ซอน. ช่องทางหรือช่องแคบ ๆ ระหว่าง ๒ ข้าง เช่น ซอกเขา ซอกประตู ซอกฟัน ซอกคอ, ช่องแคบ ๆ ที่ทางด้านหนึ่งตัน เช่น ซอกตู้ ซอกลิ้นชัก.
ซอก. ซุก, ซุกแทรกเข้าไป, เช่น ซอกตัวเข้าไปในฝูงชน, ซ่อน.
ซอซอก. ไปหลายแห่งหลายที่ เช่น ซอซอนไปตามหาญาติที่ต่างจังหวัด, ชอนไชไป, เช่น รากไม้ซอซอนไป.
ซอกซังก. ซอซอน, ซรอกซรัง ก็ว่า.
ซอกแซกก. ไปทั่วทุกแห่งทุกที่ที่ต้องการจะไปหรือที่คนอื่นไม่คิดจะไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ในความว่า ซอกแซกไป, เสาะค้นขึ้นมาถามในเรื่องที่ต้องการจะรู้หรือเรื่องที่คนอื่นไม่คิดจะถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น ในความว่า ซอกแซกถาม.
ซอกแซกว. ทั่วทุกแห่งทุกที่ เช่น ถามซอกแซก กินซอกแซก
ซอกแซกเป็นซอกเป็นตรอกมาก เช่น ทางซอกแซก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
space, interproximalซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interproximal spaceซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
SOCKSซอกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capillary intersticeซอกเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recessซอกเล็ก, โพรงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
envelopeซอ[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorediumซอรีเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sorocarpซอโรคอร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sorophoreซอโรฟอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book pocketซองบัตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software refactoringซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free computer software ซอฟต์แวร์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firmwareซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]
Coursewareซอฟต์แวร์ช่วยสอน [คอมพิวเตอร์]
Integrated softwareซอฟต์แวร์รวม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
They were on a yacht with some greek prince.พวกเขาอยู่ในเรื่องยอร์ชกับเจ้าชายจากกรีซอะไรเนี่ยหล่ะ The Dark Night (2008)
Cleaning up after the two in-house bulimics,ทำความสะอาดที่นี่ ทำซอกทุกมุม The Dark Night (2008)
I got us a room at the mercer. We can order in.ฉันจองห้องที่ เมอเซอร์ ไว้สำหรับเราแล้ว The Dark Night (2008)
only less. -I gave her that headband.เราเซอร์ไพรส์เหมือนกัน It's a Wonderful Lie (2008)
With kim and kristi from room service,กับคิมและคริสตี้ จากรูมเซอร์วิสไม่ถูกมั้งคะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And the comfort of the twins in room service.และความสะดวกสบายของรูมเซอร์วิซ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- The cranberry sauce?เรื่องซอสแครนเบอรี่ได้มั้ย? The Magnificent Archibalds (2008)
There was a t.g.v. strike. Wait. This is the surprise?พวก t.G.V. เค้าประท้วงกันน่ะ เดี๋ยวนะ, นี่คือเซอร์ไพรซ์เหรอฦ The Magnificent Archibalds (2008)
And sometimes the biggest surprises are the ones you spring on yourself.และบางทีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ \ เป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องดีดตัวเอง Bonfire of the Vanity (2008)
Some surprises hit you over the head like a squash racket.ซอร์ไพรส์บางอย่างมันเหมือนคุณถูกตีหัวด้วยไม้แล็กเก็ต Bonfire of the Vanity (2008)
- Surprised you remembered. - Not only did I remember. I got you something.มันเซอร์ไพรส์มากที่คุณจำได้ / ไม่ได้แค่จำได้นะ แต่ฉันมีอะไรจะให้คุณด้วย Bonfire of the Vanity (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอ[n.] (sø) EN: fiddle ; violin   FR: violon [m] ; violon traditionnel [m] ; pandore [m]
ซอ[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ซอคเก้อร์[n.] (søkkoē) EN: football [m] ; soccer (Am.)   FR: football [m]
ซอ[n.] (søng) EN: envelope ; case ; wrapping   FR: enveloppe [f] ; étui [m]
ซอ[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองขาว[n. exp.] (søng khāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal   
ซองจดหมาย [n.] (søng jotmāi) EN: envelope ; letter envelope   FR: enveloppe [f]
ซองดอก[n. exp.] (søng døk) EN: calyx   
ซองบุหรี่[n. exp.] (søng burī) EN: cigarette case ; pack of cigarettes ; cigarette pack   FR: paquet de cigarettes [m]
ซองมือ[n. exp.] (søngmeū) EN: hollow of one's hand   FR: creux de la main [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alleyway[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley
applesauce[N] ซอสแอปเปิล
butterscotch[N] ซอสชนิดหนึ่ง
catchup[N] ซอสมะเขือเทศ, Syn. ketchup
catsup[N] ซอสมะเขือเทศ, Syn. cetchup, ketchup, tomato ketchup
chili sauce[N] ซอสพริก, See also: น้ำพริก
dal[N] ซอสชนิดหนึ่งของชาวอินเดีย (ทำจากถั่วแระ เครื่องเทศ), Syn. dahl
dingy[ADJ] มอซอ, See also: ซอมซ่อ, สกปรก, Syn. decrepit, crummy, poor
envelope[N] ซอง, See also: ห่อ, Syn. cover, folder, wrapper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอ
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] (n) ซอฟท์แวร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ソフトバンク[そふとばんく, sofutobanku] (uniq ) ซอฟแบงค์ ค่ายโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นค่ายหนึ่ง
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
小道[こみち, komichi] Thai: ซอยเล็ก ๆ
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอ
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ
Schweiz(uniq) |die, nur Sg.| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, See also: Related: schweizerisch
lösen(vt) |löste, hat gelöst| ลอก เช่น Briefmarken von dem Umschlag lösen ลอกแสตมป์จากซอง, See also: S. abmachen,
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top