ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช้านาน

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้านาน-, *ช้านาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้านาน[ADV] for a long time, See also: long, Syn. นาน, เป็นเวลายาวนาน, Example: ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามีอยู่ในเมืองไทยของเรามาช้านาน, Thai definition: ล่วงเลยมานานแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช้านานว. ล่วงเลยมานานแล้ว (ใช้แก่เวลา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quan Zhen Sect is the world's Number 1 orthodox sect.ช้วนจินเป็นสำนักอันดับหนึ่งในใต้หล้ามาช้านานReturn of the Condor Heroes (1983)
This need to spit the world's sinister truth in its face is as old as the world itself!นี่เป็นการเสาะหาด้านเลวร้ายอัปรีย์ของโลกใบนี้ ที่มันมีมาช้านานตั้งแต่โลกใบนี้กำเนิด Pola X (1999)
the Humankind, Life, Globe and everything will be over some day anywayมนุษย์ ชีวิต โลก และทุกสิ่งทุกอย่างจะดับลงไม่ช้านาน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
You broke an ancient and fundamental law.นายฝ่าฝืนกฏที่มีมาช้านาน I Don't Wanna Know (2008)
All I'm saying is if you delay much longer...ทั้งหมดที่ฉันพูดคือ หากคุณล่าช้านาน... Water (2009)
The war between sorcerers was fought in the shadows of history and the fate of mankind rested with the just and powerful Merlin.สงครามของเหล่าผู้ใช้เวทย์ เปิดศึกมาช้านานใต้เงาประวัติศาสตร์ และชะตาแห่งมวลมนุษย์ขึ้นอยู่กับจอมเวทย์ ผู้เที่ยงธรรมและทรงพลัง เมอร์ลิน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Finally releasing the kingdom from all evil.ขจัดภัยร้ายที่ปกคลุมดินแดนแห่งนี้มาช้านานลงได้ Mirror Mirror (2012)
Long has war raged between the two.สองอาณาจักร เป็นปรปักษ์กันมาช้านาน Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
It's a lasting peace made by the Wall and the Wall alone.ความสงบสุข ที่มีแต่ช้านาน ด้วยอานิสงส์ จากกำแพงนี้เท่านั้น Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We have had peace in these lands for many years now.ในดินแดนนี้เรามีสันติสุขมาช้านาน Warcraft (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top