ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่วงแรก

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่วงแรก-, *ช่วงแรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงแรก[N] earliest stage, See also: incunabulum, Syn. ขั้นแรก, ระยะแรก, Ant. ระยะหลัง, ช่วงหลัง, Example: ในช่วงแรกคุณต้องเรียนรู้งานทุกอย่างเสียก่อน, Count unit: ช่วง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัว ๑ช่วงแรกเริ่มของเวลา เช่น หัวปี หัววัน หัวคํ่า หัวดึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha Phaseช่วงแรก, ระยะอัลฟ่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You don't like it?ช่วงแรกมันก็สาหัสหน่อย Big (1988)
It wasn't very pretty at first, but then his stutter went away.มันก็ไม่ได้ / ฟังดูดีในช่วงแรกๆ แต่จากนั้น การพูดติดอ่าง /ก็หายไป The Notebook (2004)
Okay. Ready?ช่วงแรก I Heart Huckabees (2004)
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง... Swing Girls (2004)
Here we are. They don't always appear visually the first few times.ปกติช่วงแรกๆพวกเขามักจะไม่ปรากฏให้เห็น White Noise (2005)
Studio 54.ช่วงแรกๆที่กำลังฮิต แกลม ร็อค แฟชั่น Grin and Bear It (2007)
if you don't socialize it within the first few days, it's never gonna be able to live with humans.ถ้านายไม่ได้รับสอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม ในช่วงแรก มันจะเป็นเรื่องยาก ที่จะใช้ชีวิตกับมนุษย์ Dr. Feelgood (2007)
Early reports indicate the American death toll now stands at 56, with threats of further violence here at home.รายงานช่วงแรกระบุว่า จำนวนชาวอเมริกันที่เสียชีวิต 56 คน พร้อมระบุจะก่อเหตุรุนแรง Eagle Eye (2008)
My early demos were real sketches. They weren't fully fleshed out.เดโมในช่วงแรกๆ ของผม เป็นแค่แบบคร่าวๆ มันไม่สมบูรณ์เอาซะเลย It Might Get Loud (2008)
No paper trail on the early years of Dexter Morgan.ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับช่วงแรกๆ ของเดกซ์เตอร์ มอร์แกน Our Father (2008)
The first few murders were 5 to 8 days apart.เหยื่อในช่วงแรกจะห่างกัน 5 ถึง 8 วัน Catching Out (2008)
I didn't even have to refer to my impromptu conversation starters.นี่ยังไม่รวมการคุยโดยไม่ได้เตรียมในช่วงแรก The Bad Fish Paradigm (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
honeymoon stage[SL] ช่วงแรกเริ่ม / ต้น (ก่อนมีปัญหา), See also: ช่วงฮันนีมูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top