ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่วงต้น

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่วงต้น-, *ช่วงต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงต้น[N] beginning, See also: commencing, starting, Syn. ตอนต้น, Ant. ตอนท้าย, ตอนปลาย, Example: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525, Count unit: ช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the early '70s,ช่วงต้นยุค 70 เขาตัดสินใจว่าประชาชน Field of Dreams (1989)
What's so interesting about half an inning that you'd come from Iowa ... to talk to me about it 50 years after it happened?ช่วงต้นของอินนิ่งนั้นมีความสำคัญอะไรเหรอ จนทำให้คุณต้องเดินทางไกล มาจากไอโอว่า เพื่อคุยกับผม 50 ปีหลังจากที่มันเกิดขึ้น Field of Dreams (1989)
Start tomorrow morning. I'll get Albert out early.เริ่มต้นเช้าวันพรุ่งนี้ ฉันจะได้รับอัลเบิร์ออกมาในช่วงต้น The Birdcage (1996)
What are you doing up so early?สวัสดี, เคนท์ คุณกำลังทำอะไร ขึ้นดังนั้นในช่วงต้นContact (1997)
One day early in this journey it dawned on me that the way Id been running interface is the way of the plunderer plundering something that's not mine something that belongs to every creature on earth and I said to myselfวันหนึ่งในช่วงต้น ๆ ของการเดินทางครั้งนี้ ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า วิธีที่ผมบริหารบริษัทอินเตอร์เฟซ คือวิถีทางของโจรปล้น The Corporation (2003)
First in terms of how the corporations from America helped to essentially rebuild Germany and support the early Nazi regime.ในตอนแรก บรรษัทจากอเมริกา ช่วยบูรณะประเทศเยอรมนีขึ้นมาใหม่ และสนับสนุนระบอบนาซีในช่วงต้น ๆ The Corporation (2003)
- We've made all the early running.- ช่วงต้นเราเป็นฝ่ายครองเกม Goal! The Dream Begins (2005)
That was part one.ทั้งหมดคือช่วงต้น No Regret (2006)
I tried every avenue, legal and otherwise, but there ain't no paper trail on the early years of Dexter Morgan.ฉันลองมาทุกทาง ทั้งที่ถูกกฎหมายและอย่างอื่น แต่ก็ไม่มีเอกสารให้ตามรอย ในช่วงต้นๆ ชีวิตของคนชื่อ เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน That Night, a Forest Grew (2007)
Faneuil Hall.แฟนฮูวิล ฮอลล์ สร้างขึ้นในช่วงต้นยุค1740 Sex Trek: Charly XXX (2007)
There are artifacts from every era of early history.นี่มันมาจากทุกยุคช่วงต้นประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Listen, I hope you weren't planning on having an early lunch.ฟังฉันหวังว่าคุณไม่ได้วางแผนในการมีอาหารกลางวันในช่วงต้น Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childhood[N] ช่วงต้น, See also: ระยะต้นๆ, Syn. early stage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top