ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชิ่น

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิ่น-, *ชิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิ่น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, หมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิ่นก. สิ้น, หมด, เช่น อันว่าพระญาติท้งงชิ่น สทิ่นท้ยนจินดา (ม. คำหลวง ทศพร).
ชิ้น ๑น. ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือ แตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น ชิ้นปลา ชิ้นเนื้อ ชิ้นกระเบื้อง, ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเล็ก ๆ เช่นนั้น เช่น ผ้าชิ้นหนึ่ง เนื้อ ๒ ชิ้น.
ชิ้น ๒, ชิ้นเช้น. คู่รัก.
ชิ้นเอกว. ดีเด่น เช่น งานชิ้นเอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe he could buy one ? Let's ask him !เขาอาจจะรับไว้สักชิ่น งั้นฉันไปหาเขาก่อนน่ะ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
How much you want to bet Maya was on her way to see him after McCutchin's murder?พนันกันมั๊ย ผมว่ามายากำลังไปหาหมอนี่ หลังจากที่แม็คคัทชิ่นโดนฆ่าเนี่ยนะ A Deadly Affair (2010)
She saw what happened to McCutchin. She figured she'd be next.เธอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม็คคัทชิ่น เลยเดาว่าเธอคือคนถัดไป A Deadly Affair (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanompang) EN: slice of bread   FR: tranche de pain [f]
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish   FR: filet de poisson [m]
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth   FR: pièce de tissu [f]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chinsuan khøng khreūangjak) EN: machine part   
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chinsuan samretrūp) EN: precast element   FR: élément préfabriqué [m]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top