ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชาวโลก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาวโลก-, *ชาวโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวโลก[N] world population, See also: people in the earth, common people, cosmopolite, citizen of the world, Syn. พลเมืองโลก, Example: ปัจจุบันชาวโลกได้หันมาเอาใจใส่กันในเรื่องสภาพแวดล้อมมากขึ้น, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he wants you to give his message to the world?ท่านอยากให้คุณส่งข้อความให้ชาวโลก Oh, God! (1977)
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน Oh, God! (1977)
And tell the world you love himและบอกชาวโลกคุณรักเขา The Blues Brothers (1980)
And show the world you love himและแสดงให้ชาวโลกเห็นคุณรักเขา The Blues Brothers (1980)
You talk peace and disarmament to the world, and here you are, wiping out a race of people.แกพูดถึงสันติสุขและการปลดอาวุธให้กับชาวโลก แต่ที่นี่ แกกำลังฆ่าล้างผู้คน Rambo III (1988)
And if you think I'm gonna give you the little money we have... so that you can parade us around in front of the world like a freak show, you've got another thing coming.และถ้าคุณคิดว่า ผมจะให้เงิน ที่เรามีอยู่ไม่มากกับคุณ... เพื่อที่คุณจะทำให้เรา เป็นตัวตลกต่อหน้าชาวโลกล่ะก็ คุณลืมไปได้เลย Cool Runnings (1993)
So how many flowers does it take to save the world?เราต้องใช้กล้วยไม้นั่นสักแค่ไหน? ถึงจะพอช่วยเหลือชาวโลกได้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The duty of upholding world peace and punishing evil will be yours.หน้าที่ป้องกันชาวโลก ขจัดทุกข์ บำรุงสุข หมอบให้แกดีไหม Kung Fu Hustle (2004)
I was saving to study to be a doctor or lawyer but this was world peace.แต่ก่อนเรียนหนังสือเพื่อเป็นหมอ หรือ ทนายความ แต่เพื่อปกป้องชาวโลกแล้ว ฉันยอมทุบกระปุกออมสินทัน Kung Fu Hustle (2004)
World peace is in your hands. Here's the scroll of the Buddhist Palm.หน้าที่ป้องกันชาวโลกต้องพึ่งเจ้าแล้ว อามีคัมภีร์ฝ่ามือเทวดา Kung Fu Hustle (2004)
If someone were to tell you this ship was headed for Singapore... what would you say?หาให้เจอ แล้วถ่ายไปให้ชาวโลกดู แค่ 25 เซ็นต์ก็ได้เห็น แดนลับแลนอกแผนที่ King Kong (2005)
Ann!ชาวโลกสมควรได้เห็น King Kong (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
world[N] ชาวโลก, See also: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ, Syn. humanity, humankind, human race

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก,ทางฆราวาส,โลกีย์,ชาตินี้,นอกวัด,ไม่ใช่ทางพระ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา,นานแสนนาน,ตลอดไป,เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส,ชาวโลก,ปถุชน, See also: secularly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
world(n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top