ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นหิน

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นหิน-, *ชั้นหิน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั้นหินน. หินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ มีแนวระนาบของการวางชั้นหรือแนวแยกที่ชัดเจน มีสมบัติหรือลักษณะเฉพาะแต่ละชั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strata; stratumชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratum; strataชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confining bedชั้นหินกันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aquifugeชั้นหินกั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foldชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parallel fold; concentric foldชั้นหินคดโค้งขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concentric fold; parallel foldชั้นหินคดโค้งขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zigzag foldชั้นหินคดโค้งซิกแซ็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย
ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Aquifersชั้นหินอุ้มน้ำ [TU Subject Heading]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน
รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Synclines ชั้นหินโค้งรูปประทุนหงาย
รอยคดโค้งที่ชั้นหินเทเข้าหากันเหมือนเอา ประทุนเรือ มาวางหงาย ชั้นหินอายุน้อยที่สุดจะอยู่บริเวณใจกลาง ของโครงสร้างและชั้นหินที่มีอายุมากกว่าจะอยู่ทางด้านข้าง [สิ่งแวดล้อม]
Folds ชั้นหินคดโค้ง
รอยคดโค้งที่ปรากฎในหินเปลือกโลกเกิดจาก ความเค้นและความเครียดของเปลือกโลก ซึ่งจะสามารถ ทราบได้ว่าความเค้นและความเครียดมาจากทิศทางใดได้ โดยตรวจตามรอยคดโค้งของชั้นหินนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
Recumbent Fords ชั้นหินคดโค้งนอนทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนอยู่ในแนวนอน [สิ่งแวดล้อม]
Plunging Folds ชั้นหินคดโค้งพลับจิง
ชั้นหินคดโค้งที่แกนเอียงเทไปจากแนวนอน โดยทั่วไปชั้นไินคดโค้งจะมีแกนอยู่ในแนวนอน และจะเอียงเทไปทางปลายข้างใดข้างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Isoclinal Folds ชั้นหินคดโค้งพับผ้า
ชั้นหินคดโค้งที่มีส่วนข้างของรอยโค้งอัดชิด ติดกันจนมองดูเสมือนชั้นหินพวกเดียวกัน เอียงเทไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมุมเท่ากันด้วย เกิดเนื่องจากการถูกบีบอัดอย่างรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, the sandstone must act as a natural filter.ชั้นหินทรายคงทําหน้าที่ เป็นที่กรองนํ้าธรรมชาติ The Scorpion King (2002)
Ah, plate tectonics, it's been 70 million years.ชั้นหินเทคโทนิค อายุเกือบ70 ล้านปี. 100 Million BC (2008)
These strata are the accumulated shells of those billions and billions of micro-organisms.ชั้นหินเหล่านี้คือเปลือกที่ทับถมกัน ของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านของพันล้านตัว Home (2009)
So the remains are all in the soil beneath the layer of gravel.ศพทั้งหมด อยู่ในดินใกล้กับชั้นหินกรวด Harbingers in a Fountain (2009)
I heard a team will go south to inspect securty measures.ฉันได้ยินว่า ทีมจะไปใต้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของชั้นหิน Airiseu: Deo mubi (2010)
I couldn't notify you in advance of the NSS attack, due to security measures.ฉันไม่สามารถบอกคุณในการโจมตีNSS อย่างหนักได้ เนื่องจากความมั่นคงของชั้นหิน Airiseu: Deo mubi (2010)
- It's an aquifer.- ฉันเห็นชั้นหินอุ้มน้ำ Rango (2011)
What's an aquifer?ชั้นหินอุ้มน้ำคืออะไร? Rango (2011)
Well, it's for aqua.- ชั้นหินอุ้มน้ำไง Rango (2011)
And also, I've been dying to know, did you ever get a chance to radioisotope the coastal outcroppings?และอีกอย่าง ผมอยากจะรู้จริงๆว่า คุณเคยมีโอกาส ได้เช็คกัมมันตภาพรังสี ชั้นหินที่โผล่ขึ้นมาตามแนวชายฝั่งบ้างมั้ย Proof (2011)
Have you heard about Utica Shale or the process of fracking?คุณได้ยินเกี่ยวกับอูติก้าเชลหรือเปล่า หรือที่เรียกว่ากระบวนการแตกตัวของชั้นหิน Risk (2012)
It's, um, underground rock formations.มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใต้ชั้นหิน Risk (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] ชั้นหิน, See also: แนวหิน
measures[N] ชั้นหิน
seam[N] ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา), See also: แนวชั้นหิน, Syn. layer, lode, stringer, vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
stratum(สเทร'ทัม) n. ชั้น,ชั้นพื้นดิน,ชั้นหิน,ชนชั้น,ระดับชั้น,ชั้นเนื้อเยื่อ,ชั้นเซลล์,ชั้น มหาสมุทร,ชั้นบรรยากาศ. -stratous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquifer (n) ชั้นหินอุ้มน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top