ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชนรุ่นหลัง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนรุ่นหลัง-, *ชนรุ่นหลัง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in history... that schoolchildren will learn about maybe a thousand years from now.เพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้ Seven Years in Tibet (1997)
You can give that history back to its descendants.ท่านสามารถมอบคืน ประวัติศาสตร์นั้นสู่ชนรุ่นหลัง National Treasure: Book of Secrets (2007)
No, the people who built this place didn't inflict their vanity on those who came after them the way Baelor did with that great gilded monstrosity up there.ไม่มี ผู้คนที่สร้างที่นี่ขึ้น มิได้ส่งต่อความเย่อหยิ่งของตน ให้ชนรุ่นหลัง แบบที่เบลอร์ทำกับ สัตว์ประหลาดชุบทองตัวยักษ์นั่น The Gift (2015)
Who you gonna tell? Posterity.เล่าให้ใครฟัง / ชนรุ่นหลัง Passengers (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descendant[N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
futurity(ฟิวทิว'ริที) n. อนาคตกาล,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top