Search result for

ชนชาติ

(50 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนชาติ-, *ชนชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนชาติ[N] nationality, Syn. ชาติ, Example: ชนชาติคือกลุ่มมนุษย์ที่ผูกพันกันโดยพันธะแห่งการมีวัฒนธรรมเป็นแบบเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nationalชนชาติ, ของชาติ, แห่งชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
minority, nationalชนชาติส่วนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority, nationalชนชาติส่วนน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national minorityชนชาติส่วนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national minorityชนชาติส่วนน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then this is another great difference between our civilization and yours.นี่แหละความแตกต่างอย่างสุดขั้ว ระหว่างชนชาติของเรากับของคุณ Seven Years in Tibet (1997)
The spectacle of a peace-loving nation, vainly attempting to create a military.เป็นภาพที่ชนชาติรักสงบพยายาม สร้างกองทัพอย่างไร้ประโยชน์ Seven Years in Tibet (1997)
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Joy (2008)
The Jew here means the entire Jewish race.ยิวในที่นี้ หมายถึง ชนชาติยิว ทั้งหมดเลย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Oh, right, and I do? My people already crossed a desert once.ใช่ แล้วฉันอยากไปเหรอ ชนชาติฉัน เคยข้ามทะเลทรายมาแล้ว The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Wrestling is popular in many cultures.มวยปล้ำเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ในหลาย ๆ ชนชาติ The Dwarf in the Dirt (2009)
Wait, are you saying that he discriminated against you?เขาเหยียดชนชาตินายเหรอ The Pirate Solution (2009)
Global warming, perpetual war, toxic waste, child labor, torture, genocide.ภาวะโลกร้อน, สงครามอันยาวนาน, ขยะเป็นพิษ แรงงานเด็ก, การทรมาน, การทำลายชนชาติ เงินเล็กน้อยที่ต้องการใช้จ่าย Everything Is Broken (2010)
I don't mean to bring race into this,ไม่ได้จะแบ่งชนชาตินะ Tell It to the Frogs (2010)
And prove the Fire Nation's dominance.และจะนำชนชาติไฟไปเป็นผู้ปกครองดินแดน The Last Airbender (2010)
We are a part of the rhythm nationเราเป็นส่วนของ ชนชาติ แห่งท่วงทำนอง ! Happy Feet Two (2011)
The Chinese revolutionary movement is blessed by the support of Chinese people from abroad.เพื่อให้ชนชาติเรากลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้ง การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติแผ่นดินจีน ได้รับการสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเล 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race   FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Thai) EN: Thai nation ; Thai people   FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hittite[N] ชนชาติหนึ่งในเอเชียสมัยโบราณที่ปกครองดินแดนในเอเชียไมเนอร์และทางเหนือของซีเรีย
Israelite[N] ชนชาติยิว, See also: ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ
Khmer[N] ชนชาติเขมร, See also: ชนชาติกัมพูชา, ชนชาติขอม, Syn. Cambodian
Laos[N] ชนชาติลาว
nationality[N] สัญชาติ, See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
phyle[N] ชนชาติ, See also: เผ่า
Semite[N] ชนชาติโบราณแถบแอฟริกา อาหรับและฮิบรู, See also: ชาวยิว, Syn. Jew
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
Yao[N] เย้า, See also: ชนชาติเย้า
Yao[N] ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน), See also: ชนชาติเย้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
azov(อาซอฟ') n. ส่วนเหนือของทะเลดำในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว.
aztec(แอซ' เทค) n. ชื่อชนชาติอินเดียแดงในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว - Aztecan adj.
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
briton(บริท'เทิน) n. ชาวอังกฤษ,ชาวเครือจักรภพอังกฤษ,ชนชาติเซลติค -S.Britisher
ching(ชิง) n. ชนชาติจีน
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology

English-Thai: Nontri Dictionary
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Latino (n) ชนชาติเชื่อสายสเปน รวมถึง ชาวแมกซิกัน
shan (n adj ) ชนชาติฉาน หรือชนชาติไทยใหญ่
See also: S. Tai,
tai (n adj ) ชนชาติไตย หรือ ชนชาติไทยใหญ่
See also: S. Shan,

German-Thai: Longdo Dictionary
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top