ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉาบปูน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉาบปูน-, *ฉาบปูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉาบปูน[V] white-wash, See also: plaster, Example: ตอนนี้ช่างกำลังเรียงอิฐและฉาบปูนกำแพงบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We basically ghost-wrote the whole plan-- crossed the "t's," dotted the "i's," grouted the tiles.ทำสามแยก ทางตรง ฉาบปูนพื้นกระเบื้อง Pilot (2005)
I stuffed it in there before they plastered it.ฉันยัดมันใส่ไว้ในนั้น ก่อนที่พวกเขาจะฉาบปูนปิดมัน Giving Back (2008)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)
We did, all new stucco, all the master suite, sandblasted, fumigated the basement...เราทำ ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด มีผู้ควบคุมงานทั้งหมด ปูพื้นหินอ่อน ฆ่าเชื้อโรคห้องใต้ดิน Caballo sin Nombre (2010)
Well, with that level of creativity, you could easily become assistant manager at a rendering plant.ถ้านายมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะ ง่ายๆเลยนะ นายน่าจะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานรับฉาบปูนนะ Never Been Kissed (2010)
So, Ernesto and his friends are plastering posters everywhere within a 20-mile radius.ดังนั้นเออร์เนสและเพื่อนของเขาจะถูกฉาบปูนโปสเตอร์ทุกที่ ภายในรัศมี 20-กิโลเมตร We Bought a Zoo (2011)
It's four walls and plaster.มันก็แค่ ฝาผนังสี่ด้าน ฉาบปูน Gone, Gone, Gone (2012)
A mortar round came and found me in my tent.ฉาบปูนมารอบๆ และพบว่าผมอยู่ในเต็นท์ของผมเอง Kill Your Darlings (2013)
There's only one way you could Jimmy a dead bolt-- with a putty knife.มีอยู่เพียงวิธีเดียว ที่จะงัดกลอนประตู ด้วยที่ฉาบปูน Wedding in Red (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grout[VT] ยาปูน, See also: ฉาบปูน
mortar[VT] โบกปูน, See also: ฉาบปูน
render[VT] ฉาบปูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos

English-Thai: Nontri Dictionary
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top