ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉมัง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉมัง-, *ฉมัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉมัง(ฉะหฺมัง) ว. แม่น เช่น มือฉมัง, ขลัง เช่น เป่ามนตร์ฉมัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be an elusive target and an efficient hunter.ทำตัวเป็นเป้าโฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียน เป็นพรานล่ามือฉมัง Flyboys (2006)
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
Chandler's top foreman,fred jeffers, Was recently asked about the rivalry.โฟร์แมนมือฉมังของแชนด์เลอร์, เฟรด เจฟเฟอร์, ได้ถูกสอบถามเกี่ยวกับตู่แข่ง Self Made Man (2008)
Jandi, just you wait. There's a great restaurant here. Let's go.จันดี เธอนี่พึ่งพาไม่ได้เลยนะ /Nมีมือฉมังของร้านอาหารอยู่นี่แล้วแท้ๆ Episode #1.14 (2009)
Supposedly, this player's a hell of a card shark.จากที่เห็น นักเล่นไพ่คนนี้ เป็นมือฉมังโคตรๆ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
A great sportsman like yourself always knows a few ways to win the game.นักกีฬามือฉมังอย่างนาย ต้องรู้วิธีเอาชนะสิ Alpha and Omega (2010)
- A seasoned huntsman!นักล่ามือฉมัง A Whiff of Sulfur (2013)
You guys are professional killers.พวกของเธอก็เป็นนักฆ่ามือฉมังหนิ The Magician (2014)
I am the greatest Lannister killer of our time.ข้าน่ะเป็นมือฉมังเรื่อง สังหารแลนนิสเตอร์ที่สุดแล้ว Hardhome (2015)
And you're one hell of a fisherman.และคุณก็เป็นนักตกปลามือฉมังคนนึง We All Fall Down (2016)
Poked around like a good nosy reporter and heard rumors...เขาตามข่าวไปทั่ว ดมกลิ่นเก่งแบบนักข่าวมือฉมัง เขาได้ยินข่าวลือ... เสียงกระซิบ... The Bye Bye Man (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[v.] (chamang) EN: be apt   FR: être apte
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top